DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Editör Arşivi

Avrupanın Karanlık Yüzü Srebrenitsa Katliamı

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2016
Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı esnasında gerçekleştirilmiştir. Srebrenitsa Katliamı veya diğer adıyla Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı olarak bilinen Hırvatistan ve Bosna arasında yaşanan savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Srebrenitsa’ya karşı giriştiği Krivaya-95 Harekâtının Temmuz 1995 tarihinde yaşanan bir olaydır. Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasindaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından yaklaşık 10 bin insanın öldürüldüğü buv katliamda bir ...

Apple Markasının Ortaya Çıkışı

Haber Tarihi: 03 Mart 2016
Apple markasının doğuşu Apple markasının ortaya çıkışından dört yıl önceydi. California’da okuyan Steve Wozniak’ın annesi, elektronik cihazlara tutkusunu bildiği için Esguire dergisinde 1971 Ekim’de yayınlanan “Küçük Mavi Kutunun Sırları” başlıklı bir yazıyı oğluna gönderdi. Telefon tutkunlarının kurdukları bir yeraltı telefon çetesi anlatılıyordu. ‘Çete’ elemanları, kendi icatları olan küçük mavi kutular sayesinde, telefon idaresinin faturalandırma merkezlerini işlemez hale getirerek ...

Hürriyet kahramanı Yüzbaşı Niyazi Bey

Haber Tarihi: 02 Mart 2016
Resneli Niyazi Bey veya Ahmet Niyazi Bey Hürriyet kahramanı Yüzbaşı (Geyikli) Niyazi Bey, Türk Halkına adını ilk defa 1897 Türk-Yunan savaşında duyurmuştu. O günlerde henüz Teğmen rütbesinde olan Resneli Niyazi, muharebe meydanında adeta tek kişilik bir ordu gibiydi. Savaşta gösterdiği inanılmaz başarıları birkaç yıl geçmeden Harp Okulunda öğrencilere örnek olarak anlatılacaktır. Mesela 1903 yılında Harp Okulu askeri coğrafya öğretmenlerinden Yarbay Muhittin Bey ...

Tüm Dinlerde Başörtüsü Gerçeği

Haber Tarihi: 28 Şubat 2016
İs­lam’da da ba­şı ört­me Al­lah’a say­gı­dan, O’na ita­at et­me­den kay­nak­la­nır. Ya­hu­di­lik ve Hı­ris­ti­yan­lık­la tıp­kı İs­lam’da ol­du­ğu gi­bi, ör­tün­me biz­zat kut­sal me­tin­ler­de yer alır. Özellikle Or­to­doks yo­rum­la­rın­da, ör­tü­ye önem ve­ril­di­ği­ni gö­rü­lmektedir. Örneğin Ya­hu­di­lik­te er­kek­le­rin baş­la­rı­nı ört­me­le­ri, se­çil­miş ol­ma inan­cı­nın, İs­ra­ilo­ğul­la­rı­na yö­ne­lik Tan­rı’nın ila­hî ah­di­nin bir ge­re­ği ola­rak dü­şü­nü­lür. Er­kek­ler baş­la­rı­nı en azın­dan “ki­pa” de­ni­len kü­çük tak­ke­ye ben­zeri şapka ile ör­ter­ler. “Ki­pa”nın dı­şın­da “tal­lit” de­ni­len baş­tan aşa­ğı­ya ...

Selçuklu Devletinin Yıkılışı ve Ortaya Çıkan Beylikler

Haber Tarihi: 28 Şubat 2016
Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu yarımadası ikinci bir beylikler dönemi yaşadı. Bunun Sonucunda Küçük Beylikler Oluştı Melikşah, Büyük Selçuklu Devletini Türk Tarihinin en geniş hâkimiyet alanına ulaştırmıştı ancak Büyük Selçuklu Devleti için çöküş en tepe noktasında gerçekleşti. Melikşah’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Berkyaruk, babasının saltanat makamını korumayı başaramadı. Melikşah’ın ölümünü fırsat bilen saltanat varisleri birer birer ayaklanarak Büyük Selçuklu Devletini zayıflatan ve bölen süreci başlattılar. İlk başkaldıranlardan biri Melikşah’ın kardeşi, ...

Sykes-Picot Küçük Asya Antlaşması

Haber Tarihi: 27 Şubat 2016
9 Mayıs 1916 tarihinde (I. Dünya Savaşı sırasında), İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır. Günümüzde de sık sık gündeme gelen Sykes-Picot antlaşması; Osmanlı Devleti’nin parçalanması sürecinde Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya arasında imzalanan gizli bir anlaşmadır. Bu antlaşma Küçük Asya Antlaşması (Asia Minor Agreement) olarak da bilinmektedir. Bu antlaşama özetle Osmanlı topraklarından, kopartılacak parçaları belirlemekteydi. Antlaşma ile çizilen petrol coğrafyasını merkezine ise İsrail oturtulmuştu. İsrail’in yanına da bir Kürdistan ...ÖZEL HABER