DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Araştırma » Demokratik Özerklik Gerçeği
Araştırma 2016
Demokratik özgürlük nedir?

Demokratik Özerklik Gerçeği

Haber Tarihi: 15 Şubat, 2016,Pazartesi | | Kategorisi: Araştırma

Politik anlamda bağımsızlık; kendi kendini yönetme; öz yönetim gibi anlamlandırmalar yapılır. Bir devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesi olarak tanımlanan “Demokratik Özerklik” kavramının Avrupa’da resmi açıdan tanınmış, özerklik dereceleri ve biçimleri birbirinden farklı birçok örnekleri bulunmaktadır.Özerklik anlayışını içine alan tabirlere bir göz atalım;

* Özerklik, muhtariyet ya da otonomi; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarşiyi reddeden, gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen bireylerin bir aradalığıdır. Bir düşünce ve dayanışma birliğidir.Bakınız

* Kendi kendini yönetme. Bir kimsenin, dışarıdan gelen bir müdahaleden veya mutlak belirleyicilik vasfına sahip bir tesirden bağımsız olarak kendi hayatını çekip çevirmesi.

* Bireylerin ilkeler dışında herhangi bir şeyden etkilenmeden yargılara ulaşabilme kapasitesi.

* kurumların, faaliyetlerini ve işleyiş biçimini seçmekte, gelirlerini nasıl harcayacağını belirlemede ve iç işleyişinde kısmi bir özgürlüğe/serbestliğe sahip olması durumuna işaret eder.

Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle sancılı bir bölgede olduğu, bu sistemin cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle ters düştüğü, ulus kimliğimize zarar verdiği, ileri dönemde ayrışmaya yol açacağı yazılı ve görsel alanda son dönemde sıkça dillendirilmektedir.

Salt “Etnik” ve “Toprak” temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgürce ifade edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanmayı savunan bu sistemin, özellikle Kürt etnik kimliğinin hakim olduğu Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde uygulanacak olmasıyla, getirebileceği sorunların ne olduğunu bilinmemesi ulus devlet anlayışı temel alan yönetim şeklimizi tedirgin ediyor.

“Bayrak” ve “Resmi Dil” tüm ulus için geçerli olmakla birlikte, her bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik öz yönetimini oluşturması, ülke genelinde çıkacak başka bir dil ve bayrak sorununa, hatta yeni ayrışmaların temelini oluşturacağı ilişkin düşüncelerin artmasına sebebiyet vereceği düşünüyor.

Demokratik özerklik modelinde il valileri ve bakanlıkların taşra teşkilatları hem merkezi hükümetin hem de bölge yürütme kurulunun aldığı kararları uygulamakla yükümlü olacağından bu iki başlılık yeni bir yetki sorunu doğuracağı mütalaa ediliyor.

Özerk olarak oluşturulacak bölgelerin her biri o bölgenin özel adı veya bölge meclisinin yetki sınırları içinde bulunan en büyük ilin adıyla anılması, örnek verecek olursak Güneydoğu Anadolu bölgesinin adının örneğin Diyarbakır olarak değiştirilecek olması, büyük kurdistan emellerine hizmet edeceği telakki ediliyor.

Yukarıda belirtilen birçok benzeri sorunun cevabının bulunamadığı gibi, ‘’Demokratik Özerklik’’ fikri de ülkemiz için hemen hemen her gün üzerine konuşulan, sert tartışmalara konu olan bir kördüğüm haline gelecek gibi görünüyor.

”Demokratik Özerklik’’ adı altında bir ayrıştırma veya farklılaştırma sürecine girilebileceği endişesi Türkiye’de bu konuda cesur adımlar atılmasının önüne geçmektedir. Bu endişeyi, Kürt Toplumunun sesi/partisi olduğunu iddia ederek terör faaliyetlerini destekleyen bir yapıda olması iyice körüklemektedir.

Demokratik özerklik genel olarak :

1- Türkiye siyasi ve idari yapısında demokratikleşmeyi sağlamak amacıyla köklü bir reformu öngörür.

2- Sadece devlet sistemini değiştirerek sorunların çözülemeyeceğinden hareketle, toplumun öz yeterliliğini esas alır.

3- Sorunların çözümünde geliştirilecek yöntemler için, yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi kılma felsefesiyle hareket eder.

4- Halkın karar süreçlerine dâhil olması için demokratik katılımcılığı savunur ve tüm yerel birimlerde meclis sistemini esas alır.

5- Salt “Etnik” ve “Toprak” temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgürce ifade edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanmayı savunur.

6- “Bayrak” ve “Resmi Dil” tüm “Türkiye Ulusu” için geçerli olmakla birlikte her bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik öz yönetimini oluşturmasını öngörür.

7- Demokratik özerk yönetim, “bölge meclisi” olarak örgütlenir ve meclislerde görev alan kişiler de “bölge meclis temsilcisi” olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de görevli olduğu alandaki işleri yürütecek yürütme kurulu üyelerini ayrı ayrı seçer. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin, meclisin aldığı kararların icrasından sorumlu olmaları öngörülür.

8- Bölgelerin her biri o bölgenin özel adı veya bölge meclisinin yetki sınırları içinde bulunan en büyük ilin adıyla anılacaktır.

9- Demokratik özerklik modelinde il valileri, hem merkezi hükümetin hem de bölge yürütme kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Bakanlıkların taşra teşkilatları da aynı prosedüre tabi olacaklardır. İl Genel Meclisleri, Belediye ve Muhtarlıklar gibi diğer idari yapılar varlığını korumaya devam edeceklerdir.”

AVRUPA’DA ÖZERK BÖLGELER

Avrupa’da resmi açıdan tanınmış, özerklik dereceleri ve biçimleri birbirinden farklı birçok özerk bölge bulunuyor: Finlandiya’nın Aland Adaları, Danimarka’nın Faroe Adaları, İspanya’da Galiçya, Bask ve Katalunya’nın öne çıktığı ayrı özerklik dereceleri bulunan 17 ayrı bölge, 1707 yılından sonra ilk kez 1999 yılında kendi parlamentosunu seçen İskoçya, İtalya’da özerk konumu bulunan ülkenin vergi gelirleri açısından en zengin bölgesi Güney Tirol, Portekiz’de Azor Adaları ve Madeira, Belçika’da üniter devlet statüsünden federal sisteme geçilmesiyle tanınan ancak Valon ve Flamanlarla eşit statüde olmayan Alman Bölgesi, Moldovya’da Gagavuz bölgesi, Ukrayna’da ise Kırım’dır.

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Durumu: Yorum Yok
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>