DUYURULAR

 • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
 • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
 • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
 • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
 • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
 • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
 • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
 • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
 • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Dinler » Eshabı Kehf veya Yedi Uyurlar Mağarası Nerede
Dinler 2014
ashabi-kehf-magarasi

Eshabı Kehf veya Yedi Uyurlar Mağarası Nerede

Haber Tarihi: 28 Temmuz, 2014,Pazartesi | | Kategorisi: Dinler

Bir çok dinde yeri olan ve bir bakıma efsane gibi dilden dile bir hikayeye göre, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir Yedi Uyurlar olarak anılan ermişlerdir. Dünya üzerinde Kuran’ı Kerim’de yaşadıkları doğrulanan Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen 33 mağara bulunmaktadır. Bu mağaların içinde bir tanesi, Kutsak Kitaptaki ayeti kerimelerle örtüşen yapısıyla dikkat çekiyor.

Anlatılanlara göre; yaşadıkları zaman diliminde zalim bir hükümdar halkı kendisinin tahrı olduğuna inanmaya ve putlarına taptırmaya muaffak olur. Allah’ ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç canları kurtarmak için çareyi kaçmakta bulur. Yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır ve bir mağaraya sığınırlar.
yedi-uyurlar-magara
Uykuya dalarlar ve Uykuları yüzyıllarca sürer. Onlar bir kaç saat uyuduk zannederek kalktıklarında ne eski putperest topluluk hayatta kalmıştır ne de onların zalim hükümdar. Kaç yıl uyudukları konusunda net bir rakam bulmak imkansız. Ancak Millattan sonraki ilk dörtyüz yıl içinde muhtelif tarihler uyanma tarihleri olarak zikredilmektedir.

Efsanenin değişik versiyonları bulunmaktadır. Hükümdarlar, mekanlar ve uyunulan süre söylencenin yaşatıldığı mekanlara göre farklılık arz etmektedir. Örneğin kimi Hiristiyan rivayetlerine göre, Pağan Roma hükümdarı, Hiristiyanlığı takip etmeye ve Hiristiyanları öldürmeye başlayınca asil bir aileden Hz. İsa’nın yoluna baş koyan yedi kardeş kaçar ve mağarayla sığınır. Zalim hükümdar mağaranın kapısını açılmayacak şekilde kapatır ve onları oraya kıstırır.

İslamiyet’in Kutsal kitabı olan Kur’an’ı Kerim Kehf suresi ile söylencelerin tarihi bir vakadan doğduğunu doğrular ve Mağara Arkadaşları’na dair rivayetlerin çokluğunu da 22. ayette belirtir:

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışmadan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.”

Ayette adı geçen Eshab- Keyf yani Mağara arkadaşların kaç yıl uyudukları ise 25, Ayette net rakamla verilir: “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.” Ne var ki 26. ayette bu sürenin izafi bir zaman olabileceğine dikkat çekilir: De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”
yedi-uyurlar-magarasi
Neticede Mağara Arkadaşları gerçek bir tarihi vaka olmakla birlikte, olayın esasının nasıl geliştiği konusunda elimizde tam somut veri yok.Ayetlerin tavsiyesine uyarak olayın içeriği konusunda tartışmaya girmemeyi tercih etmek en iyisi.

Türkiye başta olmak üzere, aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu Dünya’nın bir çok ülkesinde 33′den fazla mağara Eshab-ı Kehf’in yüzyıllarca uyuduğu mekan olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’de İzmir’in Efes ilçesinde, Mersun’in Tarsus ilçesinde ve Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 3 ayrı mağara, Kuran’ı Kerim’de de adı geçen Yedi Uyurlar efsanesine kaynaklık eden müminlerin barındığı mekan olarak gösterilmektedir. Hem yatır hem ibadethane özellikleri ile çevrede ahalinin büyük ilgisine mazhar olan mağaralardan hangisinin Yedi Uyurlar olarak tanımlanan Eshab-ı Kehf‘e meskenlik eden mağara olduğu konusunda kesin bir hükme varmak zorlaşmaktadır.

Halkının çoğu yedi uyurlara ait olduğuna inanılan isimleri taşıyan Afşin, Yeni Uyurlar’ın kendi ilçelerindeki mağarada uyudukları konusunda daha iddialı ve ısrarcı. Hatırlanacağı gibi Afşin Belediye Meclisi, geçmişte aldığı bir kararla çocuklarına, “Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş” isimlerini koyan ailelere altın, hemşehrilik beratı ve isim madalyası verilmesini kararlaştırmıştı. Bu kararın gerekçesi, Yedi Uyurların adını en çok taşıyan halk olma özelliğinin artık kaybedilir hale gelmesiydi. Karar, çocuklarına “yeni moda” isimler koyarak, geleneksel adları vermeyen aileleri, Yedi Uyurların isimlerine sadık kalmayı sürdürmeye yönelikti.

İstenilen seviye de olmasa da Afşin halkı, yüzde 5 oranında Yedi Uyurların isimlerini taşıyan topluluk olarak, tarihi özelliğini korumaya niyetli görünüyor.Bunun yanı sıra Afşinliler, kendi mağalaralarının gerçek olduğu konusunda şu kanıtları öne sürüyor.

* Hıristiyanlığın doğuşuyla beraber tarihsel gelişim çemberine uygun coğrafyadadır.

* Eshab-ı Kehf’e ait olduğu sanılan en eski mağaradır. Tarihinin en yakın döneminden itibaren insanların teveccühü buraya olmuştur.

* Roma, Selçuklu, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemlerinde kilise, cami, ribat ve kervansaray yapılmıştır: Mağaranın önüne miladi 377’de Kral Teodus tarafından bir Kilises yaptırılmıştır. O devirde Afşin, Romalıların önemli bir vilayeti olan Kapadokya’nın sınırları içince bulunmaktaydı. Müslümanlar fetihten sonra Ashab-ı Kehf mağarasının yanına mescit inşa etmişler, Selçuklular döneminde ise külliye yapılmış. Bu eserlerin yaşaması için gelirler vakfedilmiştir.

13. asrın yarısında Selçuklu Devletinin Maraş valisi Nusreddin Hasan Beyin buraya medrese yaptırmıştır.Mescit incelendiginde, mağaranın önündeki küçük kilisein bu bölüme katıldığı anlaşılmatadır. Külliyenin inşaasından önce mekanda kilisenin bulunması, Anadolu Hrıstıyanlarının da mağara arkadaşlarının hatırasını yaşatığına yorumlanmaktadır.

Dulkadirli döneminde burası imar edilerek ilave vakıflar yapılmıştır. Arşiv belgelerinde vakfedilen arazi, köy, mezra, yaylak ve cemaat isimleri belirtilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde de bölgeye özel itimam gösterilmiş ve külliyenin ayakta kalması sağlanmıştır.

Külliyeye gelen, konaklayan kimselerden tarih boyunca ücret alınmamış, yiyecek ve konaklama giderleri bilabedel karşılanmıştır. Külliye’nin cami bölümü halen faaliyette olup, kervansaray kısmının da restorasyonu büyük ölçüde tamamalanmış durumda. Külliye Afşin’in altı km kuzeybatısında küçük bir dağ üzerinde. Külliyede bulunan dört mimari eserden üçü külliyenin esasını teşkil ederken, Dulkadiroğulları zamanında yapılmış ek bir bina da yer almaktadır.

Eshab-ı Kehf’ in tüm dünyaya tanıtımı amacıyla kurulan Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği külliyenin tanıtımı için internette web sayfası hazırlamaktan, yabancı dillerde broşürler hazırlamaya değin pek çok çalışmayı sürdürmektedir.

Afşin Belediye sınırları içindeki Yedi Uyurlar mağarasına yönelik olarak;

* Mağaranın içinde içme suyu bulunmaktadır.

* Kuran-ı Kerim’ deki Kehf Suresindeki tanımlamaya uygundur

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan Eshab-ı Kehf mağarası’nın en büyük kozu; Kuran’ı Kerim’de Yedi Uyurların adının geçtiği Kehf suresi ayetlerini doğrular nitelikteki özelliklerinin diğer mağalardan daha bariz nitelikte olması. Kehf suresinin 17. ayetinde yer alan, “(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler” ifadesinin Afşin’deki mağaranın konumuyla örtüşmesinin yanı sıra, mağaranın içinde ve çevresinde bulunan tarihi buluntular, Eshab-ı Kehf’in burada uyuduklarına delil gösteriliyor.

Mağaranın ağzı, güneşe açısı, mağara içindeki geniş ve dar alanlar Kuran’ı Kerim’de zikredilen özelliklere uyduğu için Afşinliler, “gerçek mağara bu” diyor. Mağarada bulunan ve yönünün Kudüs’e dönük olduğu belirtilen Roma dönemine ait mihrap iddiayı güçlendiren deliller arasında gösteriliyor.

Burasının Selçuklular öncesinde Hıristiyanlar tarafından da Yedi Uyurlar’ın mağarası olarak kabul edilmesi ve kilise inşa edilmiş olması ise mağaranın sonradan bulunmadığını, başından beri bilindiğine delil olarak gösteriliyor. Üzerinde Latince yazılar bulunan tarihi levhalar da mağaranın çok eski çağlardan beri bilinmekte olduğunun göstergesi.

Alman Şark Enstitüsü Başkanı Dr. Franz Babinger, inceleği Eshab-ı Kehf Mağaraları ile ilgili 1957 yılında “Ben Eshab-ı Kehf’ in yeri olarak Dünyadaki şu yerleri inceledim: İspanya’ da, İtalya’ da, Yunanistan’ da, Kıbrıs’ ta, Efes’te, Tarsus’ ta ve son olarak Afşin’ e geldim. Afşin deki Mağarayı günlerce inceledim. Çevresini, yörenin konumunu vs. her şeyi inceledim. Bir Astronomi Uzmanı, bir Arkeolog, bir Tarih Uzmanı, Dinler tarihini yazan araştıran bir yazar bu mevkii nasıl incelemesi gerekir ise o şekilde inceledim ve şu neticeye vardım : ‘Ya Kuran-ı Kerim’i inkar edeceksin, ya da bu mağaranın konumunu değiştireceksin veya değiştirmekle de olmaz her şeyiyle gerçek fışkıran topraklardan alıp götürmek lazımdır. Benim bir araştırmacı olarak hıristiyan aleminden elde ettiğim bilgiler münasebetiyle dünyaya şunu iddia ediyorum : Eshab-ı Kehf, Efsus (Afşin) tadır. ’

Eski adı Arabisus olan, Efsus (Efesus) ve Yarpuz isimlerini de taşımış Afşin’de ilk yerleşimlerin tarihi M.Ö. 3000′li yılların öncesine uzanıyor. Elbistan Ovasının batısında, Binboğa dağlarının eteklerinde kurulmuş ilçe bölgenin en eski yerleşim merkezlerinden. Afşin ismi Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın komutanlarından Afşinbey’in isminden gelmektedir. Yerleşim alanına 1944 yılında Afşin adı verilmiş, aynı yıl 4642 Sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşturulmuştur.

Afşin, Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans ve Arap hakimiyetine geçtikten sonra, 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu’ların egemenliğine girmiş. Selçukların dağılmasıyla birlikte bir dönem Dulkadiroğlu Beyliği hakimiyetinde kalmış ve 1522 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Eshab-ı Keyf Külliyesi’nde bulunan ibadethane ve tarihi bulgular ilçenin en değerli kıymetli tarih hazinesi. Külliye içinde medresenin yanı sıra tassavvuf faaliyetlerinin de icra edildiği, mimari içinde dikkat çeken çilehanelerden anlaşılmaktadır.

Eshab-ı Keyf külliyesinin girişinde üzerlerinde Yedi Uyurların isimlerinin bulunduğu yanyana 7 çeşme var. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş yazılı çeşmelerin her birinde bir musluk ve musluğa zincirli bakır taslar bulunuyor. Gelenlerin susuzluğunu dindirip, Allah dostlarının ruhlarına dua etmesi için inşa edilmiş çeşmede ilginç bir hurafe yaşıyor. Ziyaretçiler bu çeşmelerin her birinden bir tas içtikleri takdirde, dileklerinin gerçek olacağına inanıyor.

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Saysısı 1 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

 1. seyid diyor ki:

  Güzel bir yazı olmuş aydınlandık, bu yerleri görmek lazım

Yorum Durumu: 1 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>