DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Arama sonuçları: ‘din’ etiketli yazılar

Tüm Dinlerde Başörtüsü Gerçeği

Haber Tarihi: 28 Şubat 2016
İs­lam’da da ba­şı ört­me Al­lah’a say­gı­dan, O’na ita­at et­me­den kay­nak­la­nır. Ya­hu­di­lik ve Hı­ris­ti­yan­lık­la tıp­kı İs­lam’da ol­du­ğu gi­bi, ör­tün­me biz­zat kut­sal me­tin­ler­de yer alır. Özellikle Or­to­doks yo­rum­la­rın­da, ör­tü­ye önem ve­ril­di­ği­ni gö­rü­lmektedir. Örneğin Ya­hu­di­lik­te er­kek­le­rin baş­la­rı­nı ört­me­le­ri, se­çil­miş ol­ma inan­cı­nın, İs­ra­ilo­ğul­la­rı­na yö­ne­lik Tan­rı’nın ila­hî ah­di­nin bir ge­re­ği ola­rak dü­şü­nü­lür. Er­kek­ler baş­la­rı­nı en azın­dan “ki­pa” de­ni­len kü­çük tak­ke­ye ben­zeri şapka ile ör­ter­ler. “Ki­pa”nın dı­şın­da “tal­lit” de­ni­len baş­tan aşa­ğı­ya ...

Hakla Batılın Bitmeyen Savaşı

Haber Tarihi: 21 Şubat 2016
Hz. Musa’nın Sihirbazlarla Karşılaşması Geçmişte olduğu gibi hak ile batılın, mazlum ile zalimin, kötü ile iyinin savaşı hiç bitmedi ve hiç bitmeyecek. Ne hikmetse savaşın merkezi hep ortadoğu oldu. Peygamberlerde firavunlarda hep bu bölgeden çıktı. Hak peygamberler Son Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) ile sona erdi fakat firavunların sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Günümüzde, batıl taraf yine bölgeye nifak tohumları sokup, müslümanı ...

Zerdüştlük ve Ahura Mazda

Haber Tarihi: 23 Mart 2015
Zerdüştlük ve Ahura Mazda Ahura mazda İran kültüründe çok tanrılı inançtan tek tanrılı inanca geçiş sürecinde oldukça önemli bir rol oynayan Zerdüşt’ün kurmuş olduğu din Zerdüştlük olarak bilinir. İran ve çevresindeki halkların inandığı M.Ö. 7. yüzyılda ortaya çıkmış eski bir din olan Zerdüştlük, iyi ve kötü arasındaki kavga ile ışıkla karanlık arasındaki savaşla sembolize edilen, ahlaki değerlere önem veren ...

Torino Kefeni Hakkında Bilinmeyenler

Haber Tarihi: 27 Şubat 2015
Torino Kefeni, İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen kefen. Torino Kefeni, İsa’nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığına inanılan keten bir kumaştır. Bu keten kumaşın iki tarafında bir erkek silüeti bulunmaktadır. Bu kefenin Hz. İsa’nın ölümünden sonra üzerini örtmek için kullanıldığına inanılmaktadır. Bu kefenle ilgili tartışmalar her geçen gün farklı boyutlarda devam etmektedir. Bu kefenin tarihlemesini bazı araştırmacılar 700-800 yıl öncesine bazı araştırmacılar ise Hz.İsa^dan daha ...

Hristiyanlıkta Önemli İnsanlar

Haber Tarihi: 25 Şubat 2015
Hristiyanlık için  önemli insanlar VAFTİZCİ(HZ.) YAHYA M.S.27 yıllarında Şeria nehrinde İsa peygamberi vaftiz(suyu yolu ile günahlardan arınma) etmesiyle mesihlik yolunda en büyük etkiyi bırakan kişi olarak çıkıyor karşımıza. Bir yahudi olan Zekeriya’nın oğludur. Müslümanlar, Sabiiler (Mandenistler) ve Bahailer tarafından peygamber olarak kabul edilsede; Hristiyanlarca “elçi, öncü, müjdeci” olarak görülür ve aziz alarak kabul edilir. Tarihcilere göre Yahya ile karşılasan ...

Süleyman Tapınağı Hakkında Gerçekler

Haber Tarihi: 23 Şubat 2015
Süleyman Tapınağı, Tevrat'a göre, Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağı Süleyman Mabedi (Tapınağı) Kral Süleyman tarafından Masonluğun atası sayılan Hiram Ustaya inşa ettirilmiştir. Tarih öncesi Yahudilikte, bir nev’î ibadet ve kurban merkezi haline gelmiştir. İbrani takvimine göre 2928 (M.Ö 832) yılında inşa edilmiş Babil kralı Nevukadnessar tarafından 3338 ( M.Ö 422) yılında yıkılmıştır. II. Tapınak (Bet amikdaş) 3408 (M.Ö 352) yılında halkın lideri Zerubavel, peygamberler ...ÖZEL HABER