DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Arama sonuçları: ‘islam’ etiketli yazılar

Tüm Dinlerde Başörtüsü Gerçeği

Haber Tarihi: 28 Şubat 2016
İs­lam’da da ba­şı ört­me Al­lah’a say­gı­dan, O’na ita­at et­me­den kay­nak­la­nır. Ya­hu­di­lik ve Hı­ris­ti­yan­lık­la tıp­kı İs­lam’da ol­du­ğu gi­bi, ör­tün­me biz­zat kut­sal me­tin­ler­de yer alır. Özellikle Or­to­doks yo­rum­la­rın­da, ör­tü­ye önem ve­ril­di­ği­ni gö­rü­lmektedir. Örneğin Ya­hu­di­lik­te er­kek­le­rin baş­la­rı­nı ört­me­le­ri, se­çil­miş ol­ma inan­cı­nın, İs­ra­ilo­ğul­la­rı­na yö­ne­lik Tan­rı’nın ila­hî ah­di­nin bir ge­re­ği ola­rak dü­şü­nü­lür. Er­kek­ler baş­la­rı­nı en azın­dan “ki­pa” de­ni­len kü­çük tak­ke­ye ben­zeri şapka ile ör­ter­ler. “Ki­pa”nın dı­şın­da “tal­lit” de­ni­len baş­tan aşa­ğı­ya ...

Cami Minaresine Bakarak Yön Nasıl bulunur

Haber Tarihi: 12 Şubat 2015
Cami minaresine bakarak yön bulma Camilere bakarak yön bulma çok kullanılan  bir yöntemdir. Camilere bakarak yön bulma işleminde Minarelerden yararlanılır. Camilerde Mihrab’ın karşısındaki giriş kapısı Kuzey’i gösterir. Minarelerde Şerefe’ye açılan kapılar ( üst kapı ) Güney’e bakar. Yani Minarelerin şerefe kapısı kıbleyi gösterir **Hrıstiyanların ibadet yerleri olan Kiliselerde ise kilisenin çanı, kilisenin batısındadır. Tanımlar: Mihrap:Cami ve mescitler ile namazgahlarda kıble yönünde ...

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri

Haber Tarihi: 08 Şubat 2015
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh yöresinde, bugün Tacikistan sınırları içinde kalan Vahş kasabasında doğmuştur. Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun ‘dur. Bahaeddin Veled ailesi ile birlikte Belh ‘den ayrıldıktan sonra Bağdat ‘a buradan da Hac için Mekke ‘ye gitmiş ve daha sonra Anadolu Selçuklularının en ihtişamlı dönemlerinde ...

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Haber Tarihi: 01 Şubat 2015
Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî Evliyâların en büyüklerinden biri olan Abdülkadir Geylani hazretlerinin asıl adı Ebû Muhammed’dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam vb. lakabları vardır. Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran’ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti’nde doğmuştur. Hazret-i Hasanın oğlu Hasan-ı Müsennâ’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, ...

Şeyh Edebali Kimdir

Haber Tarihi: 29 Ocak 2015
ŞEYH EDEBALİ Şeyh Edebali 1206 – 1326 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam bilginidir. Şeyh Edebali Ahi şeyhi, Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası, sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti’nin fikir babasıdır. Şeyh Edebali Karamanlı olup İlk tahsilini memleketinde yapmaya başlayarak Şam’da tamamladı. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslam Hukukunda ihtisas sahibidir. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve ...

Suudi Arabistan’ın Yeni Kralı Salman Bin Abdülaziz

Haber Tarihi: 25 Ocak 2015
Yeni Suud kralı Salman Bin Abdülaziz olacak. Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın ölümü sonrası yerine veliaht Prensi ve bir zamanlar Savunma Bakanı olan Prens Salman Bin Abdülaziz geçti. Yeni Kral hakkında medyaya yansıyan bir çok bilgi mevcut. Yeni kral salman hakkında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz. YENİ KRAL SALMAN KİMDİR? Kral Salman 31 Aralık 1935 doğdu ve Tıpkı Kral Abdullah gibi pragmatik, temkinli bir reformcu ...ÖZEL HABER