DUYURULAR

 • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
 • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
 • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
 • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
 • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
 • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
 • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
 • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
 • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Gizem&Sır » Kurt adam Gerçeği
Gizem&Sır 2013
kurtadam

Kurt adam Gerçeği

Haber Tarihi: 01 Eylül, 2013,Pazar | | Kategorisi: Gizem&Sır

Unutmayalım ki, vampir Drakula efsanesinin çıkış yeri de Transilvanya’dır. Ve Drakula gerçekten yaşamış bir kişidir. Asıl adı Vlad Drakul olan bu adam şimdiki Romanya topraklarında hüküm süren küçük ama zalim bir hükümdar idi. İşi gücü savunmasız Müslüman Türk köylerine saldırıp savunmasız insanları öldürmekti. Tarih kayıtlarına göre yakaladıklarını kazığa oturtur, diri diri ateşte kızartır, yüreklerini yer, kanlarını içerdi.

Fatih Sultan Mehmed Han çağında yaşayan bu adam Türkler’e saldırıyordu, ama yalnızca savunmasız olanlarına. Hiçbir zaman Türk ordusunun karşısına çıkma cesaretini gösteremedi. Sürekli olarak Türk ordusundan kaçtı. Ama sonunda Türk akıncıları onu kıskıvrak ele geçirdiler ve layık olduğu karşılığı, Türk akıncılarının elinden buldu! Ve sonra şahsiyeti üzerine bir Vampir Drakula efsanesi ortaya çıktı. Kurt adam efsanelerinin Ortaçağ Avrupası’na dayanmasına karşın, kökenleri daha eskilere gider. MÖ 5.yy.da yaşamış Eski Yunanlı tarihçi Heredot, Karadeniz kıyısında yaşayan kimi toplulukların büyücülerinin, yılın bazı günlerinde kurda dönüştüklerinden söz eder. Yunan mitolojisinde de kurda dönüşme inancı vardır.

Yunan mitolojisine göre birgün ilah Jupiter, Arkadya kıralı Lycaon’a kızarak onu kurda çevirir ve Lycaon da sonsuza dek kurt kalıp çevresini dehşete düşürür. Roma çağında ise Vergilius, Plinius, Propertius, Servius ve Petronius, kurt adamlarla ilgili öyküler yazmışlardır. Petronius, ”Satyricon” adlı yapıtında tüm ayrıntılarıyla klasik bir kurt adam öyküsü anlatmaktadır.

Ortaçağ’ın karanlık Avrupası’nda kurt adam, büyücü, vampir ya da cadı olduğu ileri sürülerek birçok masum insan yakılarak öldürüldü. Aslında bu insanlar cadı, vampir gibi şeytani bir yaratık değillerdi. Olaylar incelendiğinde öldürülen kişilerin akıl hastası ya da fizik özürlü kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ama Engizisyon mahkemeleri, akıl hastaları ile fizik ya da zihin özürlü kimseleri de Tanrı’nın yarattığını düşünemeyecek ölçüde cehalete gömülmüştü. Asıl şeytan, Engizisyon ve çağın yöneticileri idi. Engizisyon ve devrin yöneticileri, kendi sömürü düzenlerini yaşatmak ve halkı baskı altında tutup daha çok vergi toplamak için cadıdır, büyücüdür bahanesiyle başta kendilerine karşı çıkanlar olmak üzere birçok günahsız kişiyi katlettiler.

KURTADAMLARIN ÖZELLİKLERİ :

Avrupa’da, 1520-1630 yılları arasında kayıtlara geçmiş 30.000 kurt adam vakası vardır. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan, kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikeliydi. İsviçreli filozof doktor Paracelsus’a göre kurt adamlar, öteki dünyada ruhu huzura kavuşamayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyü ile kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını, insan biçiminde iken derilerinin altına gizlerler. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanları gırtlaklarından ısırarak öldürürler.

Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteği ile kurda dönüşür. Kurt biçimine giren bir kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilir. Çünkü sadece bu özellikleri değişime uğramaz. Kurt adamı yakalamak için giysileri saklanır; çünkü o zaman kurt adam insana dönüşemez. Bir kurt adam olağan silahlarla ölmez; kurt adamı öldürebilmek için gümüş kurşun ya da gümüş kılıç gerekir. Yaralanan ya da ölen kurt adam, hemen insana dönüşür. İnsan şekline döndüğünde, eğer yaralı ise, yaraları da iyileşir. Kurt adama 3 kez adı ile seslenmek de onu insana çevirebilir.

KAYITLI KURTADAM OLAYLARINDAN ÖRNEKLER:

12.yy.da İngiltere’de bir kadın, kurt adam olan kocasının giysilerini saklayarak eve dönmesini engellediğini söyler. Kocasının kaybolmasından kısa süre sonra da başkası ile evlenir. Olay kıralın ilgisini çeker ve konu mahkemeye intikal eder. Mahkeme sonucunda kadın ve yeni kocası, kurt adam olduğu iddia edilen eski kocayı öldürdüklerini itiraf ederler. 1573’de Fransa Dijon’da, Gilles Garnier adında bir kişi kurt adam olduğu için köye zarar vermek ve çocukları parçalamakla suçlanır.

Gilles Garnier, işkencelere dayanamayarak suçunu itiraf eder ve kazığa geçirilerek yakılır. 1589’da görgü tanıklığı yapan kimseler, Peter Stubbe’nin bir kurda dönüştüğünü gördüklerini söylerler. Mahkeme kurulu Peter Stubbe’yi işkenceyle idam etmek için başka kanıt aramaz. Peter Stubbe, tüm Avrupa’da Cologne Kurt Adamı olarak tanınır. 16.yy.ın sonlarında Fransa’da Bordoeaux kentinin yakınlarında birkaç genç kızı vahşi bir yaratık öldürür. Margaret Poiret adında bir çocuk da bu yaratığın saldırısına uğrar; ama kaçmaz ve bir şiş ile yaralayarak ele geçirilmesini sağlar. Küçük Margaret saldırganın kurt gibi baktığını ileri sürer. Zeka özürlü genç Jean Grenier sanık olarak mahkemeye çıkarılır. Tanıklar, onun özel bir merhemle kurda dönüşebildiğini övünerek anlattığından söz ederler. Jean Grenier, genç kızları öldürerek yediğini itiraf eder. Mahkeme sonunda zeka özürlü ve 13 yaşındaki Jean Grenier’in halusinasyon gördüğü ve tedavi edilmesi gerektiği kararına varılır.

Bu mahkeme, kurt adamlığa bakış açısını değiştirir. Artık, bu tür olaylar, gerçek kurt adamlık ve akıl hastalığı biçiminde ikiye ayrılır. 1598’de Fransa’nın Caude bölgesinde köylüler, bir gencin cesedini parçalayan 3 kurt görürler. Anlattıklarına göre, kurtlar kendilerini görünce ormana kaçarlar. Köylüler kurtları izler. Çalıların içinde uzun saçlı, sivri tırnaklı, tırnaklarının arasında kanlı et parçaları bulunan Jacques Rollet’i bulurlar. Jacques Rollet, mahkemede kurt adam olduğunu, öteki iki kurdun da kendisi gibi kurt adam olan arkadaşları olduğunu itiraf eder ve idama mahkum olur. Ancak, Paris mahkemesi kararı bozar ve sanığı akıl hastahanesine gönderir. Jacques Rollet, bir daha kurt adama dönüşemez ve iki arkadaşı da bulunamaz.

1949’da İtalya’da polisler, kurt adam olduğunu sanan ve dolunaylı gecelerde uluyan bir adamı izlemekle görevlendirilirler.< 1975’de İngiltere’de Staffordshire’da yaşayan 17 yaşındaki bir genç dolunayda kurt adama dönüştüğünü öne sürer. Birgün arkadaşına telefon edip yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini, giderek tam bir kurt adama dönüştüğünü söyler. Genç, kısa süre sonra yüreğine bıçak saplayıp kendini öldürür.

KURTADAMLAR HAKKINDA SONUÇ:

Yukarıda anlatılan yaşanmış örneklerden de anlaşılabileceği üzere, kurt adam olduğu iddia edilen kişiler ya da bizzat kendilerinin kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya masum insanlardır ya da zihinsel özürlü kimselerdir.

Kurt adamlar hakkındaki boş inançlar akıl hastası olan ya da olmayan kimselerce gerçekleştirilen vahşi ve hunharca olaylarların efsaneleştirilmesi sonucu ya da masum insanların Engizisyon tarafından suçlanması sonucu ortaya çıkmış ve dallanıp budaklanmıştır.

Günümüzde kurt adamlığın tıptaki adı lycantrophy’dir. Bu sözcüğün iki anlamı vardır. Bir anlamı kişinin kendisini kurda dönüştürebilme gücü, bir anlamı da kişinin kendisini kurt sanarak yaptığı çılgınlıklardır. Bilim, kayıtlı kurt adam olaylarının çılgınlık krizleri sonucu yaşanan sinirsel olaylar olduğuna inanmaktadır. Zaten, kurt adam olduğu öne sürülen ya da kendisinin kurt adam olduğunu iddia eden kimseler, yakalandıktan sonra asla kurt adama dönüşememişlerdir.

Ayrıca, dolunaydan etkilenip de periyodik olarak her dolunay zamanında cinayet işleyen kimselere rastlanmamıştır. Gerçekten cinayetler işleyip de kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya davranış bozukluğu içinde olan kimselerdir ya da kendilerini davranış bozukluğu içinde gibi gösterip mahkemeyi yanıltmağa çalışan kimselerdir. Bir ek bilgi olarak söylemek gerekirse, dolunay insanları etkileyebilmektedir. Ama bu etkileme, cinayet ve hunharlıklara neden olmamakta, yalnızca ruhsal etkiler yapmaktadır.

Konunun bilim açısından açıklanması şöyledir:İnsan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşur. Herkesin bildiği gibi de Ay’ın su üzerinde çekim etkisi vardır (örnek: denizlerdeki gel-git) ve bu etki dolunay zamanlarında yoğunlaşır. Bundan ötürü de dolunay, insanlara sinirsel etkiler yapabilmektedir. Örnek olarak, bu bilimsel tezi işittiğimde ben şahsen kendi üzerimde denedim. Bilindiği üzere, herkesin sinirli ya da sıkıntılı olduğu dönemler vardır. Kendimi incelediğimde, sıkıntılı ve sinirli olduğum dönemlerin daha çok Ay’ın dolunay biçiminde olduğu zamanlara rastladığını gördüm..

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Saysısı 1.458 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

 1. KURT ADAMLAR
  merhaba arkadaşlar ilk önce wolfman yani kurt adamlar hakkinda biraz bilgi vercem
  -bazı kaynaklara göre kurt adamlar dolunayda ortaya çıkar bazı kaynaklara göre ise her zaman kurt formuna dönüşebilirler ancak dolunayda daha güçlü ve daha vahşi olurlar.

  -Yine bazı kaynaklara göre kurt adamlar dönüşünce sadece avlanma ve beslenmeyi hedefler

  -Kurt adamlar kendilerini hemende kontrol edemez zamanla kontrol ederler

  -Kurt adam olmak için ya soyunuzdan biri kurt adam olmali yada farklı yollara başvurulmalı ısırılmak gibi

  -Bazılarına göre kurt adam olmak bir ödül,bazılarına göre ise bir lanet.

  -Kurt adamlar gümüş mermiyle ölür yada kafasını keserseniz buda mümkün olmayacağı için en iyisi gümüş mermi

  -kurt adam iken insan olmak isteyenler her 100 yılda bir ay 6 saatliğine kızıla döner bu süre içerisinde bir tören yapılmalı ama ben bilmiyorum

  -Kurt adam olan biri artik sizi tanımıyordur.nasıl derseniz eğer kendini kontrol edebilirse size zarar vermez eğer kontrol edemiyorsa sizi bir tehtit gibi görüp saldırır..

  -Tıpta kurt adam sendromuna (Hipertrikoz) denir

  Şimdi Arkadaşlar gelelim kurt adam olma yolarına

  1-dolunayda uluma
  2-Dolunayda çıplak bir şekilde yatma yani dolunay ışığına maruz kalma
  3-Dolunay zamanında bir alfa(lider) kurt tarafindan ısırılma
  4-Bide bazı özel tarihlerde doğmakta kurt adam olma yollarindan biridir

  Arkadaşlar benim bulabildiklerim bu kadar bulursam bu yazıyı güncellerim sizinde bildikleriniz varsa paylasin bilelim

  Not:kurt adam olma yollari denenmemistir dogrulugu bilinmiyor bu yüzden deneyen sonuçlarını paylaşsın

  • wolfian diyor ki:

   o wolfman değıl werewolf öğrende gel

  • wolfian diyor ki:

   o wolfman değıl werewolf (alın bir yıllık çalışma diyen arkadaşa)

  • wolfian diyor ki:

   o wolfman değıl werewolf (alın bir yıllık çalışma diyen arkadaşa) ayrıca gerçekten olsalardı bunca zaman ortaya çıkardı

  • CAN diyor ki:

   Kurt adam olmanın yollarının cevabını vermişsiniz 4 seçenekte özel tarihler diye bende buldum o tarihleri
   Bu tarihlerde doğan insanlar ışte her neye ben veriyorum bilgimi sizde ne yaparsanız yapın ama dikkatli olun ınş bu tarihlerde doğan insanlar yoktur yada vardır..
   09ocak
   07subat
   08mart
   06mayis
   04haziran
   03temmuz
   02agustos
   31agustos
   30eylul
   29ekim
   28kasim
   28aralik
   12aralik ben bu kadar gorusecez😉😊

   • Nonamrİsminiz... diyor ki:

    S.a ben 8martta dogdum 4 kopek disim var uzun ne sivri ara sira tek kaldigimda uluyorum k
    Elim felan kesilince kanimi iciyorum dayanamiyorum bende bisy varmi ??

 2. KURT ADAMLAR
  merhaba arkadaşlar ilk önce wolfman yani kurt adamlar hakkinda biraz bilgi vercem
  -bazı kaynaklara göre kurt adamlar dolunayda ortaya çıkar bazı kaynaklara göre ise her zaman kurt formuna dönüşebilirler ancak dolunayda daha güçlü ve daha vahşi olurlar.

  -Yine bazı kaynaklara göre kurt adamlar dönüşünce sadece avlanma ve beslenmeyi hedefler

  -Kurt adamlar kendilerini hemende kontrol edemez zamanla kontrol ederler

  -Kurt adam olmak için ya soyunuzdan biri kurt adam olmali yada farklı yollara başvurulmalı ısırılmak gibi

  -Bazılarına göre kurt adam olmak bir ödül,bazılarına göre ise bir lanet.

  -Kurt adamlar gümüş mermiyle ölür yada kafasını keserseniz buda mümkün olmayacağı için en iyisi gümüş mermi

  -kurt adam iken insan olmak isteyenler her 100 yılda bir ay 6 saatliğine kızıla döner bu süre içerisinde bir tören yapılmalı ama ben bilmiyorum

  -Kurt adam olan biri artik sizi tanımıyordur.nasıl derseniz eğer kendini kontrol edebilirse size zarar vermez eğer kontrol edemiyorsa sizi bir tehtit gibi görüp saldırır..

  -Tıpta kurt adam sendromuna (Hipertrikoz) denir

  Şimdi Arkadaşlar gelelim kurt adam olma yolarına

  1-dolunayda uluma
  2-Dolunayda çıplak bir şekilde yatma yani dolunay ışığına maruz kalma
  3-Dolunay zamanında bir alfa(lider) kurt tarafindan ısırılma
  4-Bide bazı özel tarihlerde doğmakta kurt adam olma yollarindan biridir

  Arkadaşlar benim bulabildiklerim bu kadar bulursam bu yazıyı güncellerim sizinde bildikleriniz varsa paylasin bilelim

  Not:kurt adam olma yollari denenmemistir dogrulugu bilinmiyor bu yüzden deneyen sonuçlarını paylaşsın

 3. Onur diyor ki:

  BEN 18 YASINDAYIM ISTANBUL GUNGORENDE OTURUYORUM BURDA HEP COLUK COCUK VAR BEN ULUYA BILIYORUM HURLAYA BILIYORUM HAVLAYA BILIYORUM ETRAFTAKI KOPEKLERDE KARSILIK VERIYO BURD pek bisey bilen yok galiba

  • Muhammed diyor ki:

   Onur numara ver kardesim yardimci olayim

   • Onurİsminiz... diyor ki:

    Telefonum serviste faceni verirsen ordan konuaa biliriz kardesim kurt adam olmak istemiyorum fakat havladgimda veya hirladigimda kopekler bana sanki insan degilde baska biseymisim gibi hirliyolar ve bazi kopeklere hirladigimda hani ondan ustun oldugumu kabul eder gibi kafasini one egiyo

   • Tlhakrİsminiz... diyor ki:

    Bendede çocukluktan beri onurun dediği olay var hatta birkaç kez köpekler saldırdığında istemsiz olarak bağırdiğımda saldıran köpekler inleyerek kaçtı bu konu hakkında bi bilgin varsa paylaşabilirmişim muhammet

  • Buse diyor ki:

   Bende aynı yerde oturuyorum be bende uluyorum köpeklerde karşılık veriyo

 4. Muhammed diyor ki:

  Kac yasindasin peki

 5. Muhammed diyor ki:

  Kac yasindasin peki

 6. Klaus diyor ki:

  Wampir Ve Kurt AdamLar Emin oLun Bu ikiSi Gerçek Olsaydı Eryada Geç Ortaya ÇıkarLardı Belki Geçmişte vaRdı Ama Simdi yOk . varSa Kanıtınız BuLun Beni Öldürün . :D HayaL Kurmayı Burakın Ergen OLmayın .

  • Sedat diyor ki:

   Laa Olm Siz Kafayımı Yediniz Ne Kurtu Ne Adamı Bu Alacakaranlık Hikayelerini Fazla İzliyosunuz…
   Kafanızı Böyle Boş Şeylerle Doldurmayın 😂😂😂

 7. Berk diyor ki:

  Ulaşmak isteyen ulaşsın. Gerçekten birşeyler biliyorum diyen bu yazıya yorum atsın. Telefondan konuşalım.

 8. AENGO diyor ki:

  Tabiki numaranı verirsen whatsaptan görüşebiliriz yada facebook adresim https://www.facebook.com/can.ozdemir.5099940

 9. Berk diyor ki:

  WhatsApp daha iyi olur, 05308282560

 10. ...... diyor ki:

  ya şimdide kurt adam çıktı ne bu ya bunlara inanıyor musunuz?? inanıyorsanız da akıl denilen şeyi sizde aramak mümkün değil.. !!!kurt adam olduğunu iddia kişii çok komiksin (:

  • alphaece diyor ki:

   Ya bukere kurtadamlar var olmasaydi kurt adamlar cve odar tarih ede cikmazdi akil var mantik var Kurtadamlar var ve beb kendimi ole hussediyorum kopek dislerim cikiyo ve gozlerim mavi

   • CAN diyor ki:

    Bu dedik lerin gerçekmi ???

   • ZifiriDarbe diyor ki:

    Ulan he kurt adam gunumuzde var lan kendini fazla kaptırma ece teen wolf u çok izleme yoksa mazallah bi anda omega kurt adama donusursun ulan kurt adamlar var olsa bile gecmiste bi ihtimal ama gunumuzde hic olmadi olmicak

 11. ...... diyor ki:

  (kurt adamlara ve vampirlere)inananlar bu iki şeyde yok ya neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya o kadar komiksiniz ki okurken bunlar ne kadar cahiller ya dedim biraz bilinçlenin böyle saçma şeylere inanmayın açın kur’an okuyun da belki bilinçlenirsiniz gerçi akıl yokk kki bu lafları da yediremez hayal dünyasında yaşarsınız daha..

  • ogünİsminiz... diyor ki:

   Hey mallar bu zamna kadar ortaya çıksalardı veya şimdi de çıksalqr insana oğlu onları hemen yok eder herşeyi yok ettiği gibi bu yüzden çıkmıyo olabilirler.

   • ZifiriDarbe diyor ki:

    Fazla alacakaranlık serirlerini izleme sen kafayı yemissin ulan kurt adamsin alayını donustur bakalim hangi insan engel olabilicek guldurme beni olum uyanin burasi dunya welcome to cehhennem

  • sizin gibiler yüzünden insanların bakış açısını değiştirmeye gerek yok 1.. vampirler yaratık değildir vampirlik bir virüstür VC17 virüsü birazcık araştırma yapsan geçmişte olduyklarını bilirdin hiç birşey araştırmadan gelip burda ay ne kadar cahilsin demek olmuyor 2.si sen saçma dermeye devam et ama herkes istediğine inanır ayrıca ellen guiley de bunu araştırmış kurt adamlar hakkında pek bir bilgim yok ama az araştırmalarıma göre günümüzde yoklar birazcık ülken için araştırma ruhunu geliştir evrende asla yanlız değiliz hayvanlar ruhlar doğaüstü varlıklar.

 12. Mehmetcan ÖZÇALKAN diyor ki:

  Arkadaşlar, kurtadamlık sizin algıladığınız ya da yazılanlar kadar basit bir yaradılış değildir. Kurtadamlar, İtirafçılar ve Vampirler bir zamanlar aynı dönemde barış içinde yaşıyorlardı fakat insanoğlu herşeyi yakıp yıktı yok etti. Tarih sizin okuduğunuz, ya da size anlatılanlar gibi değil , şeytanın bile kötülük tanımına sığmayacak kadar hızlı ve yıkıcı bir şekilde gerçekleşti ve geçti… Ulaşmaya isteyenler [email protected] ya da Ogrtmen201 skype adresimden ulaşabilirsiniz.

 13. ayak diyor ki:

  ayağımkokuyor kurtadammıyım

 14. alex diyor ki:

  selam beni hatırlayan 1 2 kişi var mı

 15. Kıymet diyor ki:

  Bunlar gerçek olabilir ama eğer hala bunlardan kalmış olsaydı bu zamanà kadar gözükmüş olmaları gerekirdi hani bazı arkadaşlar diyor ya kürt adam nasıl olunur diye saçmalık arkadaşlar bide soru soruyorsun ya :)

 16. wolfıan diyor ki:

  aslında insanların vampir inanci halk arasında kansızlık olarak bilinen hastalıktan geliyor kan içerek iyileşeceklerine ianıldiğı için kan içenler olurmuş.

  rivayetlerden bir diğeride mezardan çıkıp kan içme olayıdır insanlar mezarları açtıklarında ölülerin ağızlarının kenarında kan görürler bunun nedeni ise gittikçe fazlalaşan basınç sonucu agız kenarında damar patlamasıdır

 17. wolfian diyor ki:

  ayrıca ALIN SIZE BİR YILLIK ÇALISMA başlıgı altında yorum yapan arkadaşım o WOLFMAN değil WEREWOLF öğrende geel

 18. wolfian diyor ki:

  ayrıca ALIN SIZE BİR YILLIK ÇALISMA başlıgı altında yorum yapan arkadaşım o WOLFMAN değil WEREWOLF araştırmanı bı daha düzgün yap

 19. Evrende o kadar cok mucize ve dogaustu sey varki bence kurtadamlar gercek olmasada dogaustu guclere sahip insanlar varolabilir.belki onumuzdeki yillarda mutasyonlar veya genetik muhendislikler tarafindan insanustu ozelliklere sahip insanlar olabilir bunlar olmkycak sey degil 😏

 20. petrova diyor ki:

  suan kan icmesemde kucukken kan ictigimi hatirliyorum.bi arkadasim yere dustugunde bacagi kanamisti ve ben kanini emmistim.suan kan icsemmi icmesemmi bilemiyorum.kan icesim gelmiyo aslinda ama hastaneden felan kan torbasi alip azicik icmek istiyorum.off kan tadi cok hosuma gidiyo bazen kendi parmagimi kesip kanimi iciyorum tadi cok hos.ne yapmaliyim ???

 21. ates diyor ki:

  sız aptal varlıklar hıc bırseyden haberınız yok ve sakın bır varlığı yok olarak bılmeyın kurt ve vampır ırkı her zaman var olucak bunu aksini düşünenler sızler sadece bı kan torbası sınız.

  • Sanene diyor ki:

   Arkadaslar ben bir kac kere arastirmistim.vampirlik diye birsey yok vampirizim hastaligi var bu hastqlik vc 17 virusunun kana karismasiyla olur bu virus trantulanin kesesinde bulunurmus.bu virus kaslarda kasilma ile daha hizli kosma meydana getirir.hizli reflexler ve daha iyi koku alma saglar.goz kirmizilasmasi ise kan gordugunde olan birseydir her zaman olmaz kan gordugunde vicuttaki kanlar goze hucum eder ve gozler kirmizi olur.vc17 virusu bazi yan etkileri olabilir derin yaralar gibi.kurtlar ise bir dolunayda bir kurt tarafindan isirilmasi ile insan zehirlenir ve ölüm ile yasam arasinda kalir o isirikla ya olur ya kurtadama dönüşür insan kurt zehri kana karistiginda vicut insanlik ve kurtluk arasinda kalor ve sonunda kurt insan karisimi olur

 22. ates diyor ki:

  sız aptal varlıklar hıc bırseyden haberınız yok ve sakın bır varlığı yok olarak bılmeyın kurt ve vampır ırkı her zaman var olucak bunu aksini düşünenler sızler sadece bı kan torbası sınız.

 23. Sefa diyor ki:

  Tamam arkadaslar hpniz kurtadamsinz

 24. Sefa diyor ki:

  Tamam arkadaslar hpniz kurtadamsinz

 25. .... diyor ki:

  hepiniz malsınız ;)

 26. Sanene diyor ki:

  Çok saçma diyecekler var biliyorum ama benim dedemin ataları drakulanın zamanında yaşamış bu bizim bir günlük gibi bir şeyimiz var ve hala saklanıyor aile yadigraı ve bunun içinde atalarımizın bazısı kendini vampir sandıkları ve doğru olduğunu öğrendikten sonra kendini öldurmuşur.vampir ırkını bilmiyorum ama isterseniz vc 17 virusu ile olunuyor.kurt ırkı bence hala var ve kimliklerini iyi saklıyorlar mesela avcı kılığında hayvan avlayurdur filan.

 27. firdevs diyor ki:

  karanlik ayin kurtadamlar uzerindeki etkisi hakkinda bilginiz var mi

 28. Zarok diyor ki:

  Bence kurt adam ve vampirler olabilir çünkü hiç var olmamış olsalardı böyle şeylerin var olabileceğine dair düşüncelerde olmazdı. Bilim adamlarıda böyle bir şey bir hastalıktan mı kaynaklınıyor acaba diye araştırmazlardı yani eskiden olabilirler ama simdi olsalardı en azından vampirlerle veya kurtadamlarla ilgili olaylar olurdu herhal

 29. lord_drakarys diyor ki:

  Ben bir kurt ve bir olmak için tek yol ısırılan veya ailem alfa ve dişi alfa vardır ( ayrı çiftleşme yüksek sesle büyüklerinden sadece kurtlar ) ve en paketleri ısırılan eğer olmaz genetik şahsen biri olmaktır duyuyorum Eğer sadece yarısı kurtadam ( Eğer dönüşümü zaman kendini kontrol edemez ) ama çünkü yine de kabul edin. Verebilirim. Sen. Ne istiyorum ama . İlk lord_drakarys @ outlook.com yoluyla bana ulaşın . , Bir zamanlar . Bir ömür boyu fırsat

 30. Berk diyor ki:

  Sen hangi dili konuşuyorsun, hiç birşey anlaşılmıyor.

 31. fermayil diyor ki:

  Mende kurt adam olayini merak ediyorum. Ve eyer gerck seler bende donusmek isterim

 32. lord_drakarys diyor ki:

  Ben bir kurt ve bir olmak için tek yol ısırılan veya ailem alfa ve dişi alfa vardır ( ayrı çiftleşme yüksek sesle büyüklerinden sadece kurtlar ) ve en paketleri ısırılan eğer olmaz genetik şahsen biri olmaktır duyuyorum Eğer sadece yarısı kurtadam ( Eğer dönüşümü zaman kendini kontrol edemez ) ama çünkü yine de kabul edin. Verebilirim. Sen. Ne istiyorum ama . İlk lord_drakarys @ outlook.com yoluyla bana ulaşın . , Bir zamanlar . Bir ömür boyu fırsat…

 33. Akad diyor ki:

  Vampirler Kurtadamlar Bensheeler Wendigolar kısacası Gizemli olan herşey Gerçektir

 34. Akad diyor ki:

  Bence siz mantıklı düşünün

 35. WriteMortagel diyor ki:

  arkadaşlar şunu söyleyim kurt adam gerçekleşebilir birşey vampirlik bilemiyorum ama kurt adam olabilir ama çok nadir olabilir bir alfa ıstırmasıyla veya bir kurtun onu ıstırdığında veya kurtun kanını içipte dna sını kaparsa kurt adama dönüşür

 36. teen wolf diyor ki:

  teen wolf izleyince ben S:DAS:SDF:

 37. ÇOK GİZLİ diyor ki:

  BEYLER SİNİRLENİNCE. NORMALİN
  BEŞ KATI GÜÇLENİYORUM Bİ ARA Bİ ÇOCUKLA KAPIŞIRKEN 7 KİŞİ TUTAMAMIŞLARDI KURTLUKLA FALAN Bİ ALAKASI YOKTUR DEMİ

 38. Mehmetcan Özç. diyor ki:

  Merhaba, Arkadaşlar bilinen yanlışları düzeltmek amacı ile bir kere daha yazıyorum. Bir zamanlar İtirafçılar ve Kurt adamlar birlikte yaşarlardı ve kurt adamlar İtirafçıların adalet anlayışına karşı çıkan kitlelere karşı koruma amaçlı yaratılmışlardır. (Tarihin karanlık sayfalarında ve Vatikan arşivlerinde bu bilgiler gizlidir.)Kral Arthur döneminde babası Uther büyü yapmaya izin vermemekteydi ancak tüm topraklar ve bölgeler sadece kendisine bağlı olmadığından dolayı büyücülük tarihinin bilinmeyen zamanlarında itirafçıları yaratmak amacı ile üretilen aleti Merlin buldu ve ilk itirafçıyı yaratarak Uther’ın yetişemediği yerlere itirafçıları gönderdi ancak halk itirafçı kavramını daha önceden duymadığı ve benimsemediğinden dolayı şaşırdı ve adaletin temsilcisi olduğu zaman ile idrak ettiler. Kurt adamlar ise itirafçıların halk tarafından kabul görme aşamasında olduğu bu dönemde itirafçılara ve Merlin e oldukça yardım ettiler fakat öfkeli halk itirafçıların adalet sistemini kabul etmek yerine ayaklanmayı tercih ettiler ve itirafçıları yok edebilmek için ilk önce kurtadamları ortadan kaldırmaları gerektiğini düşündüler bu nedenle kurtadamlara dolunay da acı bir şekilde dönüşmeleri için bir lanet yaptılar, kurtadamlar itirafçılar için canlarını tehlikeye atmayacakları gerekçesi ile bağımsızlıklarını ilan ederek kolonilerini kurdular ve itirafçılar tekrar onları kendilerine bağlayabilmek için kurt adamlar insan halindeyken bazılarını itiraf ettirdiler ve kendilerine köle yaptılar. Devamı için tarafımla iletişime geçebilirsiniz. “[email protected]

 39. . diyor ki:

  Cemil de boyle seyler derdi…

Yorum Durumu: 1.458 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>