DUYURULAR

 • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
 • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
 • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
 • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
 • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
 • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
 • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
 • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
 • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Gizem&Sır » Nasıl Vampir Olunur
Gizem&Sır 2015
Nasıl Vampir olunur?

Nasıl Vampir Olunur

Haber Tarihi: 18 Şubat, 2015,Çarşamba | | Kategorisi: Gizem&Sır

Vampirler aslında batıl inançlardan beslenmiştir. Vampir olgusu hakkında akla gelen ilk soru “vampir nedir? vampir nasıl olunur” soruları olmaktadır. Vampir veya vampirlik günümüz popüler bilgisinin kabul ettiği Dracula olayından daha öte bir takım uç noktada insanların kana duydukları susamışlıktır. Vampirler genel anlamda ise kan içicidir.
Bilinen bazı vampir özellikleri:
– Karanlıkta görme yetileri insanlara oranla çok daha fazladır.
– 5 duyu organları oldukça hassastır. Çok iyi koku alabilir, çok kısık sesleri bile duyabilir ve çok uzakları görebilirler.
– Saf kan olanları altıncı hisse sahiptir. Buradaki altıncı his, karşısında bulunan insanın düşüncelerini ve duygularını hissetmektir.
– Fiziksel güçleri insanlara göre daha fazladır.
– Yaraları hızla iyileşebilir, yüksek rejenerasyona sahiptirler.

Nasıl vampir olunur sorusuna cevap bulabilmek için Vampirlik olgusunun tarihsel derinliklerine göz atmak gerekir. Vampir veya vampirlik olayının Tarihi kökenlerine inildiğilde Antik Yunan, vampir efsanesinin en eski kaynaklarından biridir. Yazılı kaynaklar üç vampirimsi yaratıktan bahseder. Bunlar lamiai, empusai ve mormolykiai dir. Ayrıca vampir cadı olarak değerlendirebileceğimiz strige de bunların arasında sayılabilir. Strige, geceleri bebeklere saldıran ve kanlarını emen uçan bir “demon” olan Roma kökenli olan strix ten gelir.

Lamiai kelimesi kaynağını Belus ve Libya’nın kızı olan Lamia’dan alır. Lamia, Zeus’a aşıktır ve Zeus’un karısı Hera’nın öfkesiyle karşı karşıya kalır. Bunun neticesinde de çocukların kanını emmesi konusunda lanetlenir. Bu hareketi de saklanan bir canavara dönüşmesi ile mümkün olmaktadır. Benzer hikaye mormolykiai’de de vardır.

Lamiai şeytani bir varlıktır ve bir şekilde kendisini güzel bir kadın şekline sokabilmektedir. Bu özelliği ise Filostratus’un yazdığı Apollonius’un Yaşamı’ nda vardır. Ancak Lamiai, mormolykiai ve empusai kan emen birer ruhani varlıktır. Doğu Avrupa’daki vampirler, yani ölümden sonra dirilenler gibi değildir. Ayrıca vrykolakas kavramını da görürüz. Slav kültüründe olan vblk’b dlaka (kurt postu giyen) teriminden türetilmiştir ve büyük ihtimalle bu kaynaktan Yunan literatürüne girmiştir. Bu ölüm sonrası geri dönüşü anlatan en iyi örnek ise yine bir öyküdür. Flegon’un Filinnius’u anlattığı öykü her gece nişanlısı ile buluşan bir Vampir kadındır. Görüldüğü üzere daha ilk örneklerinde vampir arketiplerini görebiliyoruz. Geceleyin gözükmeleri, kan emmeleri geleneksel temellerdir.

12. yüzyıla doğru Hıristiyanlık, Balkan ve Slav ülkelerinde de etkili olmaya başlayınca Yunan Ortodoks Kilisesi’nin öğretileri, ülkelerin inançlarını etkiler ve benzer inançların doğmasına ya da var olanların kuvvetlenmesine neden olur.

Antik Roma, vampir mitosunu Yunanlılar kadar geliştirmemiştir. Ancak bu olmadığı anlamına gelmez. Cadılık, hayalet, hortlak arasındaki ayrımlar zor olduğundan vampir kavramını incelemek bir hayli zorlaşır. Romalılarda vampirimsi varlıklara örnek stirx lerdir. Gece uçan ve küçük çocukların kanını emen gece baykuşudur. Bu terim Yunancaya stiges, Rumence strigoi ve İtalyancaya strega olarak geçerek varlığını sürdürür.

Antik Asur ve Babil kaynaklarına bakıldığında ise ekimmu ile karşılaşırız. Ekimmu (Uttuku ile benzer karaktere sahiptir) huzur bulmak için ölü bir insandan ayrılan ruhudur. Ekimmu olmak için pek çok yol vardır ki bu noktada geleneksel vampir olma yöntemleri ile benzerlik gösterirler: Şiddet kurbanı olmak, uygun şekilde gömülmemek, aşkına kavuşamadan mutsuz bir şekilde gömülmek. Tüm bunlar diğer inançlar ile benzese de başka yolları da vardır: Boğulmak, hamilelik süresinde ölmek, açlıktan ölmek, vb.

Antik dönemden çıkıp Orta Asya’ya geçtiğimizde pek çok vampirle karşılaşırız. Budizm ve Taoizm kaynaklarıyla zenginleşen Çin’de en yaygın ve korkulan vampir kuang-shi (ch’ing Shih, chiang-shi) dir. Vampir bir cindir ve parlayan kırmızı gözleri, sivri dişleri ve pençeleri vardır. Modern ve geleneksel vampirle uyum içindedir.

Pek çok kültürün ve dinin buluşma noktası olan Hindistan’da ise çok farklı bir durum söz konusudur. Bazı vampirolojistler ve akademisyenler vampir inancının Hindistan’dan yayıldığını düşünürler. İnsanlığın temel korkuları Hindistan’da da vardır ve bunlar, ölüm, hastalık, kan ve gecedir. Tüm bu korkular vampirin doğasında vardır ve bu korkular vampirizmi doğurmuştur. Daha sonra bu kavramlar diğer kıtalara özellikle Avrupa’ya yayılmıştır. Zaten kan ve ölüm üzerine bir geleneği olan Avrupa da bunu geliştirmiştir. Tabiî ki bu durum bir hipotezdir ve doğruluğu tartışmalıdır.

Batılı araştırmacılar 19. yüzyılda Malezya’yı araştırdıklarında Yunan mitolojisindeki lamiai gibi bazı vampirimsi varlıklara rastlamışlardır. Hindu ve İslam kültürünün etkilerine rağmen bu inançlar muhafaza edilmiştir. Langsuyar ve pontinak lamiai ile yakın ilişkidedir. Langsuyar olağanüstü güzellikte olan ve yeni doğan bebeklere musallat olan uçan bir demondur (bu özellikleriyle Türk kültüründeki Çarşambakarısı ile benzerlik taşır). Bebeğe musallat olduğunda bir başkası tarafından fark edilirse en yakın ağaca uçar ve uzun tırnakları ve ayak bileklerine kadar koyu siyah saçı ile gözükür. Saçları bebeklerin kanını emmeye yarayan boynundaki deliği kapatır. Eğer bir kadın doğum esnasında ya da 40 gün içinde ölürse kendisi de langsuyar olur. Bu esnada çocuğu da pontinak olur. Ve her ikisi de baykuş şeklini alabilir.

Filipinler’de ise gündüzleri güzel bir kadın, geceleri ise uçan korkunç bir şeytana dönüşen aswang vardır. Aswang, gündüzleri evli, çocukları olan ve evinde sıradan bir hayat yaşayan bir kadınken, geceleri uzun ve ince diliyle kan emen, çoğunlukla da çocukları seçen bir yaratık şeklini alır.

Afrika kıtasında vampir inanışına daha az rastlanır. Montague Summers, araştırmaları sonucu obayifo ve asasabonsam diye iki örneği keşfeder. Obayifo kılık değiştirip insanlar içinde yaşayan bir cadıdır ve özellikle çocuklara saldırıp onların kanını içer. Asasabonsam da insan kılığındadır ancak demirden dişleri vardır. Afrika’da cadı ve doğal olarak kara büyü inanışı yaygındır. Bu özelliği ile pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Ve Nijerya kabileleri bunlar için birer maden gibidir. Örneğin Nijerya’nın Yakö insanları arasında vücudundan ayrılmış bir cadının insanlara uykularında saldırdığı yazılır. Onların kanını emer ve bir iz bırakırlar. Incubus/succubus gibi hareket ederek üzerlerine oturarak boğarlar (Türk kültürü içinde yer edinmiş olan Karabasan ile neredeyse aynıdır).

Bir örnek olarak Aborjin kültüründeki yara-ma-yha-who verilebilir. Bu vampirimsi yaratık küçük kızıl bir adam olarak tanımlanır ve kocaman bir kafası ve ağzı vardır. Dişleri yoktur ve yiyeceklerini bütün olarak yutar. En belirgin özelliği elleri ve ayaklarıdır. Ayakları ahtapot şeklindedir. Yara-ma-yha-who hikayesi yaramaz küçük çocukları korkutmak için anlatılır. İncir ağacının altında oturan birinin üzerine atlar ve onu elleri ve ayaklarıyla sarmalayarak kanını emer (incir ağacı Türk kültüründe de cinler ile ilişkilendirilmiş olup gece yarısı altından geçmenin cin çarpmasına neden olabileceği söylenir).

Güney Amerika kültürü daha çok Avrupa, Afrika ve Karayip izlerini taşır. Afrika’dan gelen köleler, beraberinde geniş bir folklorik öğeyi getirerek voodoo ve Afrika vampirlerini yeni kıtaya taşımıştır. Asema, Haiti’ye ait loogaroo ya çok benzer ve ikisi de Batı Afrika kökenlidir. Asema yaşlı bir adam ya da kadın görünümündedir ve gündüzleri normal hayat sürer. Ancak hava karardıktan sonra gizli bir değişime uğrar. Mavi ışık topuna dönüşerek hareket eder, böylece köylerdeki evlere sızabilir. Vampir formunda kurbanlarının kanlarını emer ve eğer emdiği kan hoşuna giderse kurbanının kanını ölene kadar emmeye devam eder. Yine loogaroo’da etkili olduğu gibi sarımsak en iyi korunma biçimidir. Brezilya’daki lobishomen ufak, kambur bir maymun görünümündedir. Sarı bir yüzü, kansız dudağı, siyah dişleri vardır. Kadınlara saldırarak onların kanlarını içer. Kan emerken savunmasızdır ve yakalanması çok kolaydır. Ancak lobishomen bir vampir değildir ve Portekiz’deki kurt adam inancıyla benzerdir. Büyücülükle ya da ailenin uygunsuz, ensest ilişkileriyle meydana gelir. Belirli aralıklarla hayvan formunu alır. İnsana döndüğünde tenindeki sarı ve solgun renk ile kendini ele verir (ayrıca elleri sürekli su toplar). Lobishomen çelik ile kesilirse öldürülebilir. Bu özellikleri kurt adamlıkla ve bruxa, yani Portekiz vampir inancıyla bağdaştırılır. Loogaroo ise Haiti folklorunda vardır ve Fransızca loup-garou (kurtadamlığa işaret eder) kelimesinden türemiştir. Genellikle şeytanla anlaşma yapan yaşlı bir adamdır ve şeytana her gece kan getirmek zorundadır. Bunu yapmak için ateş topu görünümünü alır ve kurbanının içine girer. Kurbanı uyandığında ise yorgun ve bitkin olur. Loogaroo’yu durdurmak için kapının önüne kum ya da pirinç saçmak yeterlidir. Loogaroo girmeden önce onları saymalıdır. Bu da bilinen genel vampir özelliklerinden biridir, tıpkı düğümleri açmak zorunda olması gibi.

Avrupa’da ise durum çok daha derindir, çünkü dinsel bir sorundur. Şeytan kadar gerçektir ve inkâr edilemez. Orta çağda Katolik Kilisesi vampirliği resmi olarak kabul eder. Vampir, tıpkı şeytan gibi bir güçtür. Yani kutsal olana karşıdır. Bu yüzdendir ki dini nesneler (dualar, haç, kutsal su) ona karşı korunmak için bir araçtır. Ancak Hıristiyanlık için tamamen yeni bir oluşum değildir. Vampirler Hıristiyanlık sonrası keşfedilmez, yalnızca var olan temelleri sağlamlaştırılır. Bir başka görüşte Jan L. Perkowski, vampirliğin Pagan ve Bogomil inançlarının bir sentezi olarak çıktığını ve kilisenin vampirliği ilk başta yok etmeye çalıştığını ancak bu kavramı daha da sağlamlaştırıldığını iddia etmiştir.

Güney Slav ülkeleri arasında vampirlik büyük bir etkileşim içindedir. Eski Yugoslvya Slav vampirlerin kökeni oluşturur. Vampir kelimesi ise Sırp kullanımı olan upirina dan alınmadır. ‘m’ harfinin eklenmesi ve Boşnakçadaki lampir kelimesinin kullanıılmasıyla “vampir” terimi oluşmuştur. Ayrıca Antik Yunan’da vrykolas, Hırvatistan’da vukodlak ve Arnavutluk’ta vurvulak olarak yer alır. Eski bir Slav terimi olan nosufuratu ise Yunanca’daki nosophoros (veba taşıyan) dan türemiştir.

Karadağ’da tenatz inancı vardır. Yerel vampir olan tenatz, yeni ölmüş biridir ve şeytani ruhlar tarafından esir alınmıştır. Geceleri dolaşır ve uyuyanların kanını içer. Mezarına geri dönmek için kendini fare kılığına sokar. Vampirlerin yerini belirlemek için atlar kullanılır ve huysuzlandıkları, ilerlemeyi reddettikleri yerlerin ötesinde vampirlerin oldukları anlaşılır. Kalplerine bir kazık çakılarak ve yakılarak ile yok edilirler.

Hırvatistan’da kosac, prikosac, tenjac ve lupi manari vampir varlıklardır. Arnavutluk’ta kukuthi ve lugat, Slovenya’da strigon, Makedonya’da shtriga kan emicilerdir. Slovenya’nın strigon’u kan emici bir cadıdır. Bu terim Latin kökenli striga (cadı) dan gelir. Shtriga ise halk arasında kılık değiştirerek yaşayan kızdır.

Vampirler ile özdeşleşen Romanya’da ise strigoi (dişi olan strigoaica) yine striga’dan türemiştir. Diğer bir terim moroi (dişi olanı moroaica) dir ve Eflak’ta yaygın kullanımı vardır. Romanyalılar ayrıca yaşayan vampiri (strigoi vii) ve ölü vampiri (strigoi morti) tanımlarlar. Strigoi vii ölümden sonraki vampir olarak nitelenir ve ruhunu çok uzaklara strigoi morti ile gönderir. Ölü vampir böylelikle ölümden sonra dirilmiş ve insanların kanını emmiş olur.

Sırbistan ise tarihte vampir salgınları ile ortaya çıkar. Ölümsüzleri vampir ve vukodlak olarak niteler. Vukodlak önceleri kurt adamlık için kullanılırken daha sonra vampirler için de kullanılmıştır. Sırp vampir tanımı folklorun temelini oluşturur: Bozulmadan muhafaza edilmiş bir ölü bedenin karanlık bastıktan sonra yerel halka saldırmasıdır. Kalbine kazık çakılması, ya da başının kesilmesi ve yakılması onları yok etmek için başvurulacak yöntemlerdir. Sırplar ve Boşnaklar, Çingene (Gypsy) inancı olan dhampir inancına da sahiptir. Çingene inancına göre vampirlerin sekse karşı doyumsuz bir açlığı vardır ve mezarlarından kalkarak genç kadınlarla ya da dullarla bu açlığını tatmin ederler. Vampirin ziyareti ise kadın hamile kalana kadar devam eder. Doğan çocuk ise genelde erkektir ve dhampir olarak adlandırılır. Olağanüstü güçlere sahipdirler ve vampirlerin yerlerini bulabilirler.

Rusya’da vampir kelimesinin ilk kullanımı 1047 yılında Rus prens “Upir Lichy” i ifade etmek için kullanılan upir ile olmuştur. Bu da büyük ihtimal Ukrayna kökenli upyr den gelir. Rusya’da vampir düşüncesi, sapkınlıkla bağdaştırılan, cadı ve büyücü kavramlarıyla bağdaştırılır. Buradaki sapkınlık Ortodoks Kilisesinin inançlarına ter düşen her şeydir. Kendisini kilisenin dışında tutanlar normal yollarla çürümezler. Hatta aforoz edilmiş sayılırlar. Bu durumda sapkın kişi, vampir, yani heretic olur. Bu ölümsüzler eretik, erestun ve eretica’dır ve kara büyü ile uğraşan, cadılık ile uğraşan ve ruhunu şeytana satmış kişilerdir.

Ülkemizde vampir kavramı yoktur. Gulyabani, çarşambakarısı, karakoncolos gibi hortlak inanışları varken cadılık ve vampirlik kendine yer edinememiştir. Balkanlara, Yunanistan’a ve Rusya’ya yakın olmasına rağmen İslami motiflere ait değerleri benimsemiştir. Ancak tarihte vampir örneği ile karşılaşılmış, çözümü ise komşu köylerdeki şeytan kovucu Rumlarda bulunmuştur.

Görüldüğü üzere çağlar boyunca vampir izlerine rastlamaktayız. Çağdaş dünyadan soyutlanmış ilkel kabilelerde, dinin yön verdiği Avrupa ülkelerinde, kara büyünün hâkim olduğu Afrika yerlilerinde, geleneksel Asya kökeninde, her yerde ve her dönemde vampirler karşımıza çıkmaktadır. Muhakkak ki efsaneler, mitoslar ortak bir kültürü oluşturmuş, bu kökenler de savaşların ve göçlerin etkisiyle dünyaya yayılmıştır. Din hususunu dolaylı olarak ilgilendiren bir duruma sahip olduğu için de çok daha sağlam temellere oturmuştur. Ancak tüm bunlar aklın ve mantığın ulaşabileceği yüzlerce sonuçtan biridir. Vampirlerin kimliği üzerine daha pek çok hipoteze ulaşmak mümkündür. Doğru bir sonuç ile vampir vardır ya da yoktur sorusunun cevabı ise konuya eğilen kişinin gerçeklik sınırıyla paraleldir. Bu çalışma ile vampirlere yalnızca tek bir çerçeve içerisinden bakılmıştır. Psikopatolji, antropoloji, evrimsel teoriler, başka dünyadan oldukları düşünceleri, astral bir bakış ihmal edilmiştir. Asıl önemli olan dar bir alanda vampirleri çalışmak, anlamaya çalışmak, daha sonra kurulacak zemine geniş bir çerçeveyle çatıdan bakmaktır.

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Saysısı 304 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

 1. Mamgezegeni diyor ki:

  İnanma zorla inandıramayız ama tıp riparetüründe vardır bu bir gram bilgin olmadan insanları suçlama ve bu hastalık tescillidir ben kimseyi kandırmıyorum sen ise beynini köreltiyorsun çünkü yeniliklere kapalısın.

 2. Vanpiriz diyor ki:

  Arkadaslar vanpir olmak icin buyuler var bazilari denemis soylediklerine gore olmuslar

 3. gizli döndü diyor ki:

  Buyuyle falan olmaz o iş bilimsel yolları var

 4. Derin ışık diyor ki:

  AKLINIZ VARSA BU TÜR İŞLERE BULAŞMAYIN SONU ÖLÜMLE BİTİYOR ( BU TÜR SİTELERE GELİP KENDİNİ VAMPİRİM DİYE TANITANLAR VE VAMPİR ARKADAŞIM VAR DİYEN YALAN ATIYODUR)

 5. defne diyor ki:

  Vampirlerin bazen var olduğunu hissediyorum ama aynı zamanda çok saçma geliyor. Varsa bile onların gözlerinden ve davranıslarından anlayabilir miyiz?
  Turkiye de varlar mı? Varlarsa bile hangi sehirdedirler?

 6. Mamgezegeni diyor ki:

  Her yerdrler en az oldulları yer ise izmirdir türkiye de de vardır.

 7. Mamgezegeni diyor ki:

  Gözleri değil ama davranışlarından anlarsın güneşte 5 dk içinde kıp kırmızı olur esnerleri anlaman zor onlar da kızarır ama çok yakından belli olur aşırı sicakta nefes alması zorlaşır ve kalbi ağrır üstüne güneşte güneş göreb yerleri kaşınır yüzü kolu bacakları bacaklar fazla kaşınmaz acıkınca garip davranır çok çabul acıkabilir ve çok susuz olur süreklibsu içebilir her dakika susuzdur su içse bile.

 8. Mamgezegeni diyor ki:

  Tam karşında sana söylediklerin bana oluyor ve bazı akrabalarıma ben safkanım burda gizli döndü de öyledir o daha bilgili ben daha yeni öğrendim safkan olduğumu ben insanlardan farklı olduğumu biliyordum benden daha kötü duyuyorlardı çok gürültülü konişuyorlardı a insanar rahatsız olmazken ben çok kötü oluyordum daha çeviktim sadece manevra olarak ben çok hızlı değilim en azından gündüz ve gün ışığında kollarım kızarır kaşınır nefes almam zorlaşır kalbim ağrır ve daha çok şeyler var benim kollarım esmer olduğundan zor farkedilirim ama kaşıntı ele veriyor.

 9. defne diyor ki:

  Gerçekten mi ? Çok garip gercekten insanin inanası gelmiyor :D

 10. gizli döndü diyor ki:

  Ama öyle defne dünyada insanların bilmediği çok şey var ama bazıları görseler bile anlamıyor göZleri var ama görmüyor

 11. gizli döndü diyor ki:

  Adamlara bu bir virüs diyoruz gerçek heryerde yazıyor diyoruz hala trolndiyorlar

 12. defne diyor ki:

  Kabullenemiyorlar iste. Neye inanmak istiyorlarsa ona inanıyorlar yani ne desek bos kalıyor

 13. Mamgezegeni diyor ki:

  Atilla abi dolunay yaklaşıyor defne dolunay insanları nasıl etkilerse vampirleri 2 kat etkiler dolunyın çekim kuvveti vucudundaki suyu çeker ve bu da öfke ve acı yapar sebepsiz yere her şeye kızabilir ben telefona sopaya bile kızdığımı hatırlıyorum bir vampiri anlamak için çok sinirli olabilir ve göründüğünden daha güclüdür gençler daha öfkelidir çünkü tutamazlar bende tutamıyorum bu öfke tehlikelidir yakınında bulunma zarar görürsun safkanların gözleri ne renk olursa olsun koyudur bazen kırmızıya yakın olabilir tabi bu illusiondur.

 14. gizli döndü diyor ki:

  Bu dolunay şiddetli olacak muhammed hazır ol derim sana öğrettiklerimi güzel dinlemissin aferin

 15. defne diyor ki:

  Sinirlerine bakıp anlayamam ki sinir hastası olabilir. Anlamak için sadece gözlerine mi bakmam gerekiyor

 16. Mamgezegeni diyor ki:

  Zaten şimdiden hissediyoeum gücünü kalbim daha hızlı heyecan ve öfke var içimde av heyecanı var belgeselde yırtıcıların avlanışını izleyince içimi av hırsı ve heyevanı sardı heo ava gitmek isyedim ama farkedilmedim :) ailenin bilgin çocuği olmayı daha çok seviyorum ama çok baskılı herkesin umudu bana bağlı abimin okul hayatı bittu şimdi bana umut bağladılar bu da stress yapıyor ve yay.fikrine annem karşı çıktı bir hobi istiyorum gerçek dünyada sanal olmayan LoL oynuyordum boş zamanda ama tr serverı ohnanmaz takım oyunu yom çok saygısızlar sırf moral düşürüyorlar ve salaklar en azından plat altı çoğu parayla lig kastırıyor ve oyunum zehir oluyor.

 17. Mamgezegeni diyor ki:

  Göz fazla belli etmez davranışları eder güneşten kaçınır garip davranır gün ışığında gündüz asosyal olabilir kolları boynu bilekleri falan kızarır güneşte çok sıcak basar siz üşürken sıcaklıyabilir ve çok su içer acıkınca tavrı değişir insanlara garip bakar kan kokusu hoş gelir bende kana bakmak tepkimi değistirmez muhtemelen fazla tüketmediğimden ve hızlıdırbama abartı değil olimpik koşucu kadar değil yani antrenman yalması lazım enerjiktir tabi sürekli kan kullanırsa içmezse sadece çok susuzdur limon domates susuzluğu geçirir anlamak dikkatle uğraşmazsan çok zor sürekli izleen gerekir yakından belli olur ve bu semptomlar başka hastalıkta da olabilir mesela bunların yarısı şeker hastalığı belirtilerinin yarısıdır diğer belirtileri gece sürekli tuvalete kalkma su için kalkma tatlıya düşkünlük vardır anlatabilmişimdie umarım.

 18. defne diyor ki:

  Filmlerde ki gibi misiniz? Mesela uzun sivri dişler, düşmanlıklar gibi.
  Birde öfke sorunu olan bir suru insan var sanırım sadece gözlerinden anlayabilirim

 19. defne diyor ki:

  Evet çok iyi anlattım tesekkur ederim

 20. Mamgezegeni diyor ki:

  Ne demek bilgi aramak en soğal hakkın.

 21. Mamgezegeni diyor ki:

  Filmlerdeki gibi değiliz dişlerimiz sivri ama aşırı uzin değil köpek dişlerinin arkasındaki dişler 20 lik dişlerine kadar hepsi sivri dir vampirlerin dişleei gec değişir sadece 4 dişleri düz azındişididir kimisinin hepsi sivridir benim bir köpek dişim yamuk çıktı diş yeli taktırıcam hareketleri belli eder gözle fazla etmez koyu renkli çok insan var.

 22. Mamgezegeni diyor ki:

  Baka!

 23. Mamgezegeni diyor ki:

  Merhaba millet.

 24. Mamgezegeni diyor ki:

  Qsss

 25. thevamp diyor ki:

  bende vampirim sanırım merdivenden düşüp ayağımı burktuğumda 2 ssatte iyileşti sonra bazen gözlerim kendilğinden kırmızı oluyor 1 kilometreyi hiç yorulmadan koşabilrim güneşi ve sıcak havaları sevmiyorum kalbim ağrıyor güneşte durdğumda cildim kızarıyor fazla durduğumda tahriş oluyorum 4. sınıftayken cildim beyazlaşmaya başladı halada beyazım kanımı içmeyi seviyorum gözlerim 2 farklı şekilde görüyor çok ii sıçrıyorum ve çok güçlü ve dayanıklıyım dier insanlardn farklıyım sinrlennce kendime hakim olmıyorum 3 gün önce kuzenimle tartışmıştık ve kuzenmn ayağından tutup onu sertçe yere fırltmştım herkesin benden korktuğunu hisettim başlarda bende anlmmştım ama dier insanlardan farklı olduğumu fark etttm yukarda yazılan özelklerin hepsi bende var :)))

 26. gizli döndü diyor ki:

  Vallami bende nikola teslayim amma uydurdun be abicim kaç yasindasin sen 2satte burkulma iyileşmiş ha evet sanırım fen dersin 0

 27. thevamp diyor ki:

  gerçekten
  inanan inanır

 28. thevamp diyor ki:

  2 insan kandırmamızda izin vermiyorsnz :D :D: :D

 29. thevamp diyor ki:

  filmlerdeki gibi deilz köpek dişlerimz gelişmştir.bide kurandada kan içmek haram diyor ;)

 30. thevamp diyor ki:

  köpek dişlerim dier insanlarınkine benzemiyor kesici dişlermde ;) biz varız yani

 31. thevamp diyor ki:

  yani bi anda sanki içimde bi patlama oluşuyor heyecanlndğm zamn öyle bi duyguki birilerini avlamk istiyorum

 32. thevamp diyor ki:

  benimde gözler kapkara ama bazen etrafı ve göz bebeği kırmızımsı oluyor öyle olunca tek kalblceğim bi yere gidyorum ama normalde gözlerim biraz büyük ve simsiyah ve kipriklerimde uzun

 33. isimsiz diyor ki:

  hiç bir şey beli değil beklıcez

 34. Mamgezegeni diyor ki:

  The vamp plasebo etkisini araştır anlarsın senin söylediklerin ruh hastalığı herkes öfkesini tutamayabilir illa vampir olmana gerek yok çok saçmalamışsın ben se draculanın torunuyum ahahha hiçbir şekilde vampir belirtileri değil onlar ve av isteğini nasıl bileceksın uydurma bende nicola tesla mk atilla haklı :)

 35. Mamgezegeni diyor ki:

  Ahahahahaaaa

 36. thewamp diyor ki:

  Mam gezegeni hadi ben salldım ya sen gücünü şimdiden hisesiyormuş :D bilmem vampirmisin bari biraz ufak at bi kere hiç bir vampir vampir olduğunu söylemez burda ben vampirim diyenlerin hepside yalan atıyor bende dahil evt salladim oldumu :D mamgezegeni yalan atanların en büyüğü vampirler vampir olduğunu söylemrz bu kesin bir kurala yasklnmştır bildiğim kadarıyla mamgezegeni benmki ruh hastaliğıysa sennki tımarhanelik olsa gerk :Dmamgeezegeni sen vampirsen bense Draculayım :D:D :D

 37. thewamp diyor ki:

  Hahahahahhha mamgezegeni sabah sabah güldürdün beni gücünü şimdiden hisediyormuşsun ha :D :D HAHAHAHAHAHAHAH

 38. gizli diyor ki:

  Ne saçmalıyosunuz ?

 39. gizli döndü diyor ki:

  Arkadaşlar şöyle saçma bir inanış var vampir olsan kendini aciklayamassin diye la ne alâka burda bir vampir kendini açıklasa ne olcak ki uydurmayın abisi ben vampirim diyo adam aciklayamassin diyor öteki ya :) nekadar cahil siniz

 40. gizli döndü diyor ki:

  Burda biri vampirim dese kim inancak mk yapmayın ya kuralmis falan sallamasyon thewamp hangi anaokul terksin adres versene ?

  • Eda diyor ki:

   Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Yorumlara baktığım zaman senin bu konu hakkında oldukça bilgin olabileceğini düşündüm. Açıkçası bu yaptığın yorumlar oldukça etkileyici ve senden yararlı bir kaç bilgi alabileceğimi düşündüm. Yaklaşık iki yıl geçmiş ve umarım bu konuya olan ilginde bir değişiklik olmamıştır. Vampirlere karşı nedensizce zaafım ve inancım var bu kadar sevdiğim türle ilgili fazla bir şey bilmemek çok üzücü bir durum. Bilgisizlikle dolu bu karanlığı aydınlatırsan çok sevinirim.

  • Eda diyor ki:

   Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Yorumlara baktığım zaman senin bu konu hakkında oldukça bilgin olabileceğini düşündüm. Açıkçası bu yaptığın yorumlar oldukça etkileyici ve senden yararlı bir kaç bilgi alabileceğimi düşündüm. Yaklaşık iki yıl geçmiş ve umarım bu konuya olan ilginde bir değişiklik olmamıştır. Vampirlere karşı nedensizce zaafım ve inancım var bu kadar sevdiğim türle ilgili fazla bir şey bilmemek çok üzücü bir durum. Bilgisizlikle dolu bu karanlığı aydınlatırsan çok sevinirim.

  • Eda diyor ki:

   Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Yorumlara baktığım zaman senin bu konu hakkında oldukça bilgin olabileceğini düşündüm. Açıkçası bu yaptığın yorumlar oldukça etkileyici ve senden yararlı bir kaç bilgi alabileceğimi düşündüm. Yaklaşık iki yıl geçmiş ve umarım bu konuya olan ilginde bir değişiklik olmamıştır. Vampirlere karşı nedensizce zaafım ve inancım var bu kadar sevdiğim türle ilgili fazla bir şey bilmemek çok üzücü bir durum. Bilgisizlikle dolu bu karanlığı aydınlatırsan çok sevinirim.

  • Eda diyor ki:

   Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Yorumlara baktığım zaman senin bu konu hakkında oldukça bilgin olabileceğini düşündüm. Açıkçası bu yaptığın yorumlar oldukça etkileyici ve senden yararlı bir kaç bilgi alabileceğimi düşündüm. Yaklaşık iki yıl geçmiş ve umarım bu konuya olan ilginde bir değişiklik olmamıştır. Vampirlere karşı nedensizce zaafım ve inancım var bu kadar sevdiğim türle ilgili fazla bir şey bilmemek çok üzücü bir durum. Bilgisizlikle dolu bu karanlığı aydınlatırsan çok sevinirim.

Yorum Durumu: 304 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>