DUYURULAR

 • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
 • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
 • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
 • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
 • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
 • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
 • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
 • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
 • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Genel » Semboller ve İşaretler
Genel 2008
Semboller ve simgeler

Semboller ve İşaretler

Haber Tarihi: 06 Aralık, 2008,Cumartesi | | Kategorisi: Genel

Sayılar ve şekiller sembolizm yüklüdür. Hepsinin üzerinde bir bilgi,yüklüdür. Bu sayı ve sembollerin gerçek anlamlarını araştırarak ortaya çıkarabiliriz. Bu güçler kullanmasını bilenler için o kadar yoğundur ki yönlendirilerek etki mekanizmaları oluşturulabilir. Beyaz veya kara büyü ile uğraşanlar bunu son derece iyi bilmektedirler. Aslında benzer sembollerin çok küçük farklılıklar ile kullanılarak iyiye veya kötüye yönlendirilmesi mümkündür. Aynı sembollere bile farklı anlamlar yüklemek mümkündür. Önce işin alfabesini hatırlamaya çalışalım. Bunlar belki de sıkça duyduğumuz ve kullandığımız sayı ve sembollerdir. Fakat üzerlerine yüklenen gerçek anlamlar bizleri şaşırtabilir.

 Sayı : 0

Sembolü : 0

Açıklaması : Sıfır yokluğun, hiçliğin sembolüdür. Fakat aynı zamanda potansiyel varoluşun başlangıcıdır. Sıfır yutan sayıdır, etkisiz sayıdır ama aynı zamanda çok büyük bir gücü de kendinde barındırmaktadır. Dünya kültürlerinde 9 sayısı ile birlikte gösterim şekli neredeyse hiç değişmeyen iki rakamdan biridir.

Sayı : 1
Sembolü : •

Açıklaması : Tekliği ifade eder, yani tek olanı. Bu nedenle tüm varlıkların bünyesinden çıktığı tanrıyı betimler. Mu sembollerini incelerken (.) noktanın veya bir daire içindeki noktanın tanrıyı temsil ettiğini görmekteyiz. Bu sembol aynı zamanda ‘güneş’ ile özdeşleştirilmektedir. Çünkü sistemimizde güneş de tek ve enerji veren, yaşamın devamını sağlayan güçtür. Bir sayısı aynı zamanda tanrının yeryüzündeki yansıması olan insanı da temsil eder. Eski Mısır’da ise bu sembol Osiris ile temsil edilir.

Sayı : 2
Sembolü : —

Açıklaması : Evrendeki dualiteyi gösterir, yani birbirinin zıttı veya birbirini tamamlayan herşeyi. Bunlar erkek ve dişi enerjiyi, aktif ve pasifi, bölünmez öz ile bölünebilir cevheri, iyilik ve kötülüğü, tanrının hem erkek, hen dişil yönünün olduğunu ve insanların bu nedenle iki cins olarak yaratıldığı ifade etmektedir. İki sembolü ile ayrıca güneş ve ay’ı, kükürt ve civayı da anlatır. Kükürt erkektir ve akıldır, civa dişidir ve ruhtur. Eski Mısır’da Osiris ve İsis ile temsil edilir.

Sayı : 3

Sembolü :uçsayı

Açıklaması : Triad olarak adlandırılır. Monad ile diyad’ın birleşmesinden oluşur. Yani erkek ile dişi enerjinin birleşiminden oluşan eseri, çocuğu anlatır. Eski Mısır’da Osiris ve İsis’in çocukları olan Horus ile temsil edilir. Üç sayısı ve üçgen bu nedenle en çok kullanılan ve çok kutsal sayılan bir sembodür. Yaratılışın temelinde birin üçe, üçün bire yansıması yatmaktadır. Birin sembolü olan nokta(Göz de aynı anlama gelmektedir) ve üçün sembolü olan üçgenin iç içe kullanıldığı birleşik sembolde de bu anlatılmaktadır. Üç sembolü ayrıca insanın oluşumundaki ateş, su ve toprak ile tanrının oluşumundaki ruh, can, bedeni anlatır. Ruh ateşten, can sudan ve beden topraktan üretilmiştir. Üçgen aynı zamanda evreni de temsil eder.

Sayı : 4

Sembolü :dort

Açıklaması :Tetrad olarak adlandırılır. Kainatı kaostan düzene geçiren dört temel gücün ifadesidir. Bunlar Ateş, Su, Toprak ve Havadır. Bunlara mahşerin dört atlısı da denilir. Dört sayısı genellikle dünya ve fiziksel gerçekle ilgili sayıdır ve düzeni tanımlar. Dünyanın ve fiziksel gerçeğin dört yönü, dört boyutu ve dört mevsimi vardır. Aristo bunu biraz ,daha ileri götürerek dört niteliği belirlemiştir. Bunlar kuru, ıslak, sıcak ve soğuktur. Her elementin iki niteliği bulunur. Toprak kuru ve soğuktur. Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Ateş sıcak ve kurudur. Bundan da görülebileceği gibi her element bir diğeriyle bir niteliğini paylaşmaktadır. Bu durumda bir elementin bir niteliğini değiştirerek diğerine dönüşmesi durumudur.

Sayı : 5

Sembolü :bes

Açıklaması : Pentad olarak adlandırılır. İnsanın ve üzerinde yaşadığı dünyanın sembolüdür. Diyad ile triad’ın toplamı olan pentad dünyasal sevginin ve evliliğin sembolüdür. Ateş, su, toprak ve havanın toplamından oluşan dünyayı tanımlar. Yine bu dört elementin birleşiminden oluşan insanı da temsil eder.

Sayı : 6

Sembolü :alti

Açıklaması : İç içe geçmiş ve iki farklı yöne bakan üçgenler çok eski bir semboldür. Bu yıldıza adalet yıldızı denilir. İsrail devletinin bayrağında da yer alan bu yıldız, kralları David’den çok daha önce bulunmuş bir semboldür. Yıldız evrenin altı yönünü gösterir; kuzey, güney, doğu, batı, aşağı ve yukarı. Yukarı bakan üçgen tanrıya ulaşmayı, aşağı bakan üçgen ise yeniden doğuş yasası gereği geriye dönüşü anlatır. Bu uçlardan herbiri bir fazileti temsil eder.

Sayı : 7

Sembolü :yedi

Açıklaması : Kutsal üçlü triad ile düzeni oluşturan tetrad’ın birleşmesinden oluşmuştur. Tekamül yasasının sembolüdür. Evrende pek çok şey yedi üzerine kurulmuştur. Sesin yedi ana notası, ışığın yedi ana rengi, vb. Bu sembol Mu sembollerini incelerken kraliyet armasında da karşımıza çıkar.

Sayı : 8

Sembolü : sekiz

Açıklaması : Oktad olarak adlandırılır. İç içe geçmiş iki kareden oluşan, sekiz kenarlı bir yıldızdır. Özellikle Türk işleme sanatlarında çok karşılaştığımız bu sembol adaleti temsil eder. Bu sayı dördün iki katı veya üstün halidir. Fiziksel dünyanın dengelenmesini temsil eder.

Sayı : 9
Sembolü : 9

Açıklaması : Dokuz tamamlama ve hikmeti temsil eder. Dokuz üçün karesidir ve son tam sayı olarak bir devrenin tamamlandığını gösterir. Dünya kültürlerinde 9 sayısı hemen hemen hep aynı şekilde gösterilmiştir. Bazen bunu spiral bir girdaba benzer şekilde de ifade edildiğini görmekteyiz.

 Sayı : 10

Sembolü :on

Açıklaması : Tetraktis olarak adlandırılır. Dört bölümlü üçgenden oluşmuştur. İlk dört sayının toplamı olan on sayısı mükemmelliğin sembolüdür. Aynı zamanda kamil insanı, yani insanla tanrının bir olmasının sembolüdür. Sıfır ile bir sayısının yan yana gelmesiyle oluşan on sayısı hiçlikle, tekliğin ahengini ifade eder. Bu nedenle makro kozmosun da kutsal sayısıdır. 

Şimdi Mu ve Atlantis döneminden kalan bazı kutsal sembollerin incelemesini göreceğiz. Özellikle zamanımızda kullanılan bazı sembollerin aslında ne kadar eski kökene dayandığını ve anlamlarını ne kadar yanlış bildiğimizi öğreneceğiz. Önce Mu Kraliyet Armasını inceleyelim. Bu armadaki şekillerin büyük bir bölümü, Hintliler, Maoriler, Nevada ve Meksika yerlileri, Guatamalılar ve Gobi çölünde yaşamış bazı topluluklar tarafından kullanılmıştır. Aşağıda Mu Kraliyet Arması görülmektedir.

muarma

Bu armayı bölüm bölüm incelersek :
* En dışta yer alan bölüm, Mu alfabesindeki M şeklidir ve ayrıca bu kıtanın simgesel harfidir. M harfi ile başlayan önemli kişiliklerin (Musa, Mesih, Muhammed, Mevlana, Mehmet, Mustafa v.s) ve yer adlarının (Mu, Mekke, Mısır v.s) da kutsal veya seçilmiş olduğu inancı yaygındır. Harfin Mu dilindeki okunuşu da “Mu” olarak söylenir. Bu şekil aynı zamanda yedi rakamındaki şeklin benzeridir ve tekamül yasalarını hatırlatır.

arma1

* Armanın merkezindeki hiyeroglif şekil “U-lu-mil” olarak okunur, ki “ ….. İmparatorluğu” demektir. Bu şekil aynı zamanda dört sayısını ve
dört gücü de ifade etmektedir.

arma2

* Hiyeroglif şekli çevreleyen daire, güneşi temsil eder. Bu hiyeroglif ile birlikte “Güneş İmparatorluğu” denebilir. En dıştaki şekil ile üçü bir arada “Mu güneş İmparatorluğu” anlamına gelmektedir.

arma3

* Armanın içindeki sekiz köşeli yıldız, sekiz temel noktayı simgeler ve Mu’nun dünyanın her yanına hakim olduğunu gösterir. Çevresindeki daire ise, bir evren sembolüdür. Bu evren insanındır. Mu’nun ışınları, etkisi bütün insanlığa ulaşmıştır denilmektedir.

arma4

Mu Kraliyet Arması’ndaki şekillerin zamanımızda yaşayan bir çok kültürde, üstelik aynı anlam bütünlüğünde kullanılması ilginçtir. İşte bu gördüğümüz sembollerin kökeninde yatan gerçek anlamları zamanımızda da koruduğunu söyleyebiliriz. Bugün özellikle Japonya’nın bayrağındaki güneş şekli ve kendilerini “Güneş İmparatoru” olarak anmalarının kökeninde bu nedenler bulunmaktadır.

goz3
Tarihte ‘Gamalı Haç’ olarak da bilinen Hitler’in uçları sağa kıvrık haçı rastgele seçilmiş bir sembol oldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira uçları sola kıvrık haç mutluluğun, iyiliğin gücünü resmederken, uçları sağa kıvrık haç ise mutsuzluğu ve kötülüğü simgelemektedir.  Haç sembolü daha sonra Hiristiyanlar tarafından kullanılmış fakat dört gücü anlatmak yerine İsa’nın çarmaha gerildiği yeri anlatmak ve bunu hatırlayarak kutsanmak için kullanılagelmiştir. Doğal olarak bu sembol  asıl anlamının dışında kullanılmaktadır.

mular

Bunun dışında birleşik semboller üzerinde oynamalar ile iyi veya kötü amaçlı etkilemeler yapmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin beş köşeli yıldız ( bayrağımızda bulunan çok değerli bir semboldür) etrafına çizilen bir çember şeytana tapanların simgesi olarak kullanılır. Aynı şekilde altı köşeli yıldızın içine konulan ters duran haç ve bunların yine bir çember içine alınmasıyla şeytana tapanların simgelerinden biri haline gelir. Bu nedenle sembolleri doğru tanımlamak gerekir. 

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Saysısı 18 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

 1. sercan diyor ki:

  Semboller ve İşaretler isimli yazı eylül 2014 tarihinde güncellenmiştir.

 2. ALİ diyor ki:

  üçgenin içinde yuvarlağıda açıklarmısın

 3. erdi diyor ki:

  çok güzel bir anlatım olmuş semboller ve işaretler hakkında bayağı bir öğretici oldu.

 4. sezen diyor ki:

  semboller ayrı işaretler ayrı anlatım olmalıydı

 5. sezen diyor ki:

  aslında ben de merak ettim yöneticiler lütfen cevap

 6. Yusuf diyor ki:

  valla ben ilk kez böyle birşey gördüm inşAllah doğrudur

 7. Özlem Kaya diyor ki:

  Aşkım Yusuf seni çok seviyorum ya nedense

 8. Yusuf diyor ki:

  Özlem ben de seni çok seviyorum yarın çıkalım mı

 9. Özlem diyor ki:

  Tamam aşkım sabırsızlıkla bekliyorum kendine iyi bak Aşkım

 10. siz buraya sevgili bulmak içinmi giriyorsunuz

 11. Lili diyor ki:

  Uç uca değen 2 tane yatay üçgen(sonsuzluk sembolünün üçgen hali gibi) ne anlama geliyor bilen biri var mı?

 12. mehmet diyor ki:

  üst demlık buyuklugunde üçgen bir taş buldum arkadaşlar..taşın altında 5 koseli yıldız var ve yıldızın her bir köşesinden ikişertane çizgi çıkıyor üçgenin tepesine..ne anlama geldıgını bilen varsa yazsın

 13. mehmet diyor ki:

  iki tane yatay çizgi yan yana yıldızın köşelerinden cıkıyor ve taşın tepesinde toplanıyor.bilen veyada ilgilenen biri varsa yardımcı olsun..

Yorum Durumu: 18 Yorum
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>