DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Araştırma » Suriye Dosyası
Araştırma 2016
Suriye Dosyası

Suriye Dosyası

Haber Tarihi: 20 Şubat, 2016,Cumartesi | | Kategorisi: Araştırma, Gündem, Kültür

Suriye; kuzeyinde Türkiye,güneyinde Ürdün-İsrail, güneybatısında Lübnan doğusunda Irak devleti ile çevrili batısında Akdeniz kıyı şeridi bulunan Ortadoğu ülkesidir. Ülkenin başkenti Şam’dır. Yüzölçümü 185.180 kilometre karedir.

2011 yılı verilerine göre ülkenin nüfusu 23.7 milyon kişidir. Suriye etnik yapısı: % 77-83 Arap, % 7-8 Kürt , % 5-6 Türk , % 2 Ermeni, % 1 Çerkez, % 1 diğer, ayrıca Filistin ve Iraklı mülteciler bulunmaktadır. Dini gruplar: Sünni (%74), Nusayri (%12), Hıristiyan (%10), Dürzî (%3) ve az sayıda diğer Şii İslami hizipler (İsmaili, Caferi), Yahudi ve Yezididir. Resmi dili Arapça olup, etnik nüfuslar yoğunluklarına göre kendi bulundukları bölgelerde Kürtçe, Türkçe ve Ermenice gibi dilleri konuşmaktadır.

Suriye Demografik Yapı

Suriye Demografik Yapı

Suriye’nin Yakın Tarihi

Suriye, 1517’de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı devletine katılmıştır. 1831’de, Osmanlılara başkaldırarak Mısır’da ayrı bir yönetim kurmuş olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın eline geçti. 1840’ta gerçekleştirilen halk ayaklanmasından sonra yeniden Osmanlı devletine bağlandı. 1920’de Fransızlar tarafından işgal edildi. Halk bu işgale karşı çıktıysa da Fransızlar on binlerce insanı katlederek ve büyük şehirleri bombalayarak halk ayaklanmalarını bastırdılar.

Birinci Büyük Savaş sırasında yapılan Sykes-Picot anlaşmasıyla önce İngiltere’nin hakimiyetine verilmesi planlanmış, Savaş’tan sonra İngiltere ve Fransa arasında yapılan anlaşma ile Fransa’ya devredilmiştir. Fransa, Milletler Cemiyeti döneminde Suriye’de bir manda rejimi tesis etmiştir. Suriye Mandası, Fransa‘nın idaresine girmesiyle çeşitli etnik ve dini gruplara dayalı devletlere bölünmüştür. Şam devleti, Halep Devleti, Nusayri merkezli Alevi devleti, Dürzi merkezli Jabal Durize, sonradan Türkiye Cumhuriyetine katılan Hatay Cumhuriyeti ve Lübnan Devleti olmak üzere altı yapılı yönetim oluşturulmuştur.

Ancak halkın işgal karsısındaki direnişi devam etti. Fransızlar 1943’te Suriye’den çekilmek ve 1 Ocak 1944’te de bu ülkenin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldılar. Ancak arkalarında kendi elleriyle yetiştirdikleri ve kurdukları sistemi ayakta tutacak bir bürokrat tabakası bıraktılar. Bu bürokrat tabaka Fransız işgalcilerinin de çeşitli oyunlarıyla bağımsızlık sonrasında ülke yönetimini ele aldı.

Suriye’nin bağımsızlık sonrası ilk cumhurbaşkanı Türk asıllı Sükri El-Kuvvetli ‘dir. El-Kuvvetli yönetimine 1949 darbesiyle son verildi. Bu tarihten sonra Suriye bir darbeler ülkesi oldu. 1949-1970 yıllarında birbirinden farklı yedi darbe gerçekleştirildi. 1955-58 yılları arasında Suriye ile Mısır birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyetini kurdular. Bu dönemde Birleşik Arap Cumhuriyetinin Devlet Başkanı o zamanki Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasir oldu.

Suriye-Mısır birliğinin bozulmasından sonra Suriye Cumhurbaşkanı Nazım El-Kudsi oldu. 1963’te General Hafız El-Emin’in öncülüğünde gerçekleştirilen darbe Baas Partisinin iktidarı ele almasını sağladı. 1966’da gerçekleştirilen darbe ise Baas’ın bağımsız askeri kanadı için bir zafer oldu. Bu darbeden sonra ülke yönetimini Nuruddin El-Attasi aldı. 1967 Arap-İsrail Savası esnasında Suriye’nin Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakanı olan Nusayri asıllı Hafiz Esad 1968’de bir darbe teşebbüsünde bulundu ama başarılı olamadı.

Ancak Esad 13 Kasım 1970’te gerçekleştirdiği darbeyle yönetimi ele aldı. Bu darbeden sonra Baas Partisi içindeki Nusayriler diğerlerini tasfiye etmeye başladılar. Ülke 1970’ten bu yana Hafız Esad ‘ın (Esad Ailesinin) yönetimi altındadır. Anayasanın 8.Maddesi’nde SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ‘demokratik, halkçı ve sosyalist bir devlet’ olarak, BAAS PARTİSİ ise ‘Toplumun, devletin ve Ulusal İlerici Cephe’nin lider partisi olarak tanımlandı. Yönetime gelmesinden sonra Sovyetler Birliği’yle sıkı bir dostluk ilişkisi içine giren Esad, dağılmasına kadar Sovyetlerden sürekli destek görmüştür. Esad, izlediği politikalarda ABD ve Batı’nın çıkarlarını gözetmeyi ihmal etmemiştir. Sudan’da yayınlanan Kabas gazetesinin 1 Temmuz 1988 tarihli sayısında Hafız Esad’ın ABD’deki Yahudi lobileri ile gizli ilişkiler içinde olduğuna dair bir belge bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Esad Dönemi:

Hafız Esad ile inşa edilen ve kendisinden sonra 10 Haziran 2000 tarihinde yerine geçen oğlu Beşer Esad ile devam eden Baas, Arapların tek bir sosyalist devlet yapısı altında birleşmesini destekleyen bir partidir. Partinin resmi kuruluşu 1953 yılında Mişel Eflak’ın Arap Diriliş Partisi ile Ekrem Havrani’ nin Arap Sosyalist Partisinin birleşmesi ile gerçekleşmiştir. Bu nedenle Partiye Arap Sosyalist Diriliş Partisi de denilmektedir. Partinin sloganı ‘Özgürlük-Birlik-Sosyalizm’ dir. Baas Partisi oluşumu itibari ile Suriye merkezli olarak görünse de yürüttüğü politikalar ile Ortadoğu coğrafyasında Arap ülkelerinde taraftar bulmakta zorluk çekmemiştir. Suriye ile ilgili olarak geniş anlamda düşünebilmek için Baas Partisinin çok iyi analiz edilmesi ve yakın Suriye tarihinin çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. İktidarın Baas rejimine kökten bağlı olmasını siyasal, toplumsal, dini yapı ile bu yapının içinde yer alan geleneksel ve isyana paralel olarak ortaya çıkan kurum ve yapılarında aramak gereklidir.

Ortadoğuya Yönelik Yeni Planlar

Ortadoğuya Yönelik Yeni Planlar

Esad’ın halen iktidarda olmasının birkaç nedeni bulunmaktadır. Güvenlik ve istihbarat yapılanmasının eskiden süregelen mezhepsel ağlarla örülmüş olması, muhalefetin iktidara karşı zayıf olması, Suriye’deki istikrarsızlığın bölge geneline yayılma ihtimali, Esad’ın uluslararası kamuoyunda destekçisi konumunda olan Rusya, Çin ve İran gibi önemli hem silahlı hem de uluslararası kamuoyunda güçlü lobileri bulunan dış aktörlerle birlikte hareket etmesi bu faktörler arasında sayılabilir.

SURİYE’DE ETNİK YAPI:

Suriye'de etnik yapı

Suriye’de etnik yapı

Suriye’deki etnik ve dini farklılıklar aynı zamanda bu ülkenin yumuşak karnı olarak gösteriliyor. en az 200 bin kişinin ölümüne, 10 milyon kişinin de evlerini terk etmesine neden olan iç savaşın yarattığı durum bu devletin geleceği ile ilgili büyük endişeler ortaya çıkarmaktadır.

Suriye Nüfus Dağılımı

Suriye Nüfus Dağılımı

Çok sayıda etnik ve dini grubun iç içe yaşadığı Ortadoğu coğrafyasının bir örneği olan Suriye’de her etnik ve dini toplumdan oluşan Suriye 21,9 milyon nüfusunun yüzde 59’u Arap, yüzde 9,3’ü Hristiyan, yüzde 11,8’i Alevi, yüzde 8,9’u Kürt, kalanlar ise Şii, Durzi, İsmaili, Nusayri, Türkmen, Çerkez, Asuri ve Keldani azınlıklara mensup.

Arapların ezici bir çoğunluğa sahip olduğu Suriye’de Kürtler, ülkenin kuzeyindeki Kamışlı, Haseke gibi bölgelerde yaşıyor.Nüfusun yüzde 74’ünü Sünniler oluşturuyor ancak Sünniler şimdiye kadar ülkede iktidara gelebilmiş değil. Yaklaşık 30 yıl süren manda döneminde Fransızlar özellikle diğer inanç gruplarını destekledi ve kritik görevlere getirilmiştir.Nüfusun yüzde 13’üne sahip Aleviler, yıllardır ülkenin yönetimini elinde bulunduruyor. 1970’de iktidarı ele geçiren ve koltuğunu oğlu Beşar Esad’a devreden Hafız Esad Alevi kökenlidir.

SONUÇ:

Suriye'de Nufus dağılımı

Suriye’de Nufus dağılımı

Bir ülkedeki etnik ve dini çeşitlilik, o ülkedeki kültürel, toplumsal ve tarihsel birikimin zenginliğini gösterdiği gibi çatışma potansiyelini artırıp siyasi istikrarsızlığa da neden olabilmektedir. Sosyoloji literatüründe yer alan “etnik”, “etnik yapı”, “etnik grup” gibi kesin ve ortak tanımlamaları yapılamayan kavramlar, doğduğu ve yaşadığı sosyal çevre içinde ele alınmalıdır. Genel bir tanımlamayla etnik grup, seçilebilir, ayırt edilebilir, dil, din, örf ve adetler, müesseseler arasındaki farka göre yaşayan insanlar olarak tarif edilebilir.

KAYNAKÇA:
http://heartoforient.blogspot.com.tr/2006/01/suriye-arap-cumhuriyetinde-etnik-ve.html
http://www.internethaber.com/iste-obamayi-zorlayan-suriye-haritasi-580102h.htm
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4711
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/2014/01/21/7393/suriye-kurtleri-suriyenin-kuzeyinde-etnik-yapi-ve-kurt-nufusu
http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyenin-dini-ve-etnik-haritasi
http://heartoforient.blogspot.com.tr/2006/01/suriye-arap-cumhuriyetinde-etnik-ve.html

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Durumu: Yorum Yok
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>