DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Kültür » Tac Mahal- Bir Aşk Sembolü
Kültür 2014
taj-mahal-hindistan

Tac Mahal- Bir Aşk Sembolü

Haber Tarihi: 18 Temmuz, 2014,Cuma | | Kategorisi: Kültür

Hindistan, sanat eserleri ile dolu olan ülkedir. Hindistan denilince bir çoğumuzun ilk aklına gelen Tac Mahal’dir. Tac Mahal bu ülkenin sembollerinden biri haline gelmiştir. Bu muhteşem eser Agra (Egre) şehrinde Cumma (Jumna, Yamuna) nehri kenarında beyaz mermerden yapılmış çok muhteşem bir sanat abidesidir.

Tâç Mahal, Gürgâniye hükümdarlarından Şah Cihan’ın (Jahan Şah) Mümtaz Mahal ünvanlı eşi Ercümend Banunun 1631de ölümü üzerine yapılmıştır. Türbenin yapımında Gürgâniye Devletinin en seçkin mîmar ve sanatkarlarıyla Osmanlı mîmârlarından Muhammed Îsâ Efendi görevlendirlmiştir. İnşâsında 20.000 kadar işçi çalışmı ve eser 22 yılda tamamlanmıştır.
taj-mahal-anit
Tac Mahal aslında bir türbedir. Büyük bir aşkın sembolü ve vefânın türbesidir. Dünyadaki tüm türbelerin en güzellerinden bir tanesi ve en muhteşem olanıdır. Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen bu türbe, Şah Cihan’ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Arcümend Banu’nun, (Mümtaz Banu Begüm) doğum sırasında ölümü sonrası onun hatırasına yaptırılmıştır. Hindistan’da olmasına rağmen; bu eser bir bakıma bir Türk eseridir. Çünkü hem onu yaptıran hükümdar Şâh Cihân Türk asıllıdır; hem de eserin baş mimarı da bir Türk’tür.

Agra ilinin dışında Yamuna Irmağı’nın kıyısında, 305 x 580 metre ölçülerinde dikdörtgen avluda yer alan Tac Mahal, dört cephesinin ortalarında 33 metre yüksekliğindeki taç kapılarıyla 75 metre yüksekliğindeki anıt kubbeyi çevreliyor. Tac Mahal Hindistan’da Müslüman sanatının en mükemmel bir mücevheri olarak kabul edilmektedir. Daha sonra İmparatorun burada hapsedildiği ve Tac Mahal’i koğuşunun sadece küçük bir penceresinden gördüğü söylenmektedir.

Tâç Mahal selvi ve portakal ağaçları ve fıskıyeli havuzlarla süslü bir bahçe ortasındadır. İçi, dışı beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Türbenin tabanı yerden 130 cm yüksekliktedir. Türbenin içi, mermer kakmalı somaki, lâcivert taş, akik ve firûze gibi kıymetli taşlarla yapılmış çiçek, demet ve tezyinatlı İslâmî yazılarla süslüdür. İçinde beş oda, birbirlerine koridorlarla bağlıdır. Büyük odada Mümtaz Mahal ve Şah Cihanın kabirleri bulunmaktadır. Tâç Mahalin süs olarak kullanılan kıymetli taşları İngilizler ve Hintlerin istilâ ve yağmaları sonucu bugün çoğu mevcut değildir. Kırk iki zümrüt, yüz iki yâkut, altı yüz yirmi beş elmas, elli inci ve on binlerce kıymetli diğer mâdenlerle süslendiği târihî kaynaklarda yazılıdır.
tac-taj-mahal
Bu ünlü anıtı yaptıran Şâh Cihân, Hindistan Türk İmparatorluğu’nun Timuroğulları hanedanından 5. hükümdarıdır. “Dünya Şâhı” anlamına gelen Şâh-ı Cihân lakâbı ile anılıyordu. Bu isim, zamanla Şâh Cihân şeklinde söylenir olmuştur. 1593’te doğmuş, 1627’de tahta çıkmış1658’e kadar 31 yıl saltanat sürmüştür. Bu tarihte oğlu Evrengzib Alemgir Mirza tahta çıktı. Şâh Cihân, 1666’da ölmüştür.

Şâh Cihân’ın eşi Ercümend Bânû, güzelliği, zekası, iyilikseverliği ile bütün imparatorluğun gönlünü fethetmiş, en seçkin sultân idi. Bu vasfından dolayı Mümtâz Mahal diye anılıyordu. Şâh Cihân, ona 16 yaşında âşık olmuş, evlenmek için 5 yıl beklemişti. Şâh Cihân, onun fikirlerine önem verir, her önemli olayda ve kararlarında onun fikrine saygı duyardı. Şâh Cihân, onu en derin ve temiz bir aşkla seviyordu onu. Mümtaz Mahal, ona tam 14 çocuk vermişti.
tac_mahal_ask
Fakat bu duygulu, zeki ve güzel kadın, 1631 yılında 14. çocuğunu dünyaya getirirken vefât etti. Şâh Cihân, eşinin ölümünü takip eden sekiz gün boyunca yemekten içmekten kesilmiş, hiç odasından çıkmamıştı. Dokuzuncu gün, kapısını açıp dışarıya çıktığı zaman, iyice çöktüğü ve saçlarının bembeyaz olduğu dikkat çekmekteydi.

Duygulu aşkına vefâlı hükümdâr, ölünceye kadar kalbinde yaşatacağı sevgili eşi için eşsiz bir türbe yaptırmak istemiştir. Bu türbe, saf aşkını temsil edecek şekilde muhteşem olmalıydı. Bunun için dünyanın en büyük ustalarını buldu, hazinesini bu esere harcanmak üzere onların emrine verdi.
tac-mahal-nasıl-bir-yer
Şâh Cihân, İstanbul’dan Mimar Sinan’ın öğrencilerinden biri olan Mehmet İsa Efendi’yi davet etmiştir. Başmimar, o olacaktı. Ona karısının ne yaratılışta, ne rûhta, ne güzellikte ve ne incelikte bir kadın olduğunu günlerce anlatarak eserin bu ruha ve aralarındaki derin aşka lâyık olmasını özellikle istemiştir. Şâh Cihân’ın vefât eden eşine olan duygularını en iyi anlayan mimar da ancak Mehmet İsa Efendi olabilirdi. Çünkü o da çok sevdiği güzel eşini kaybetmişti ve bunun dinmez acısını yaşıyordu.

Mehmet İsa Efendi’nin aylarca çalışarak planını yaptığı Tac Mahal’in yapısında son derece berrâk, beyaz bir mermer kullanıldı. Parlak beyaz mermerin ince mavi damarları da vardı. Aynı mermerden yapılan muhteşem kubbenin yerden yüksekliği, 82 metredir. Kubbenin üzerindeki altınlı âlem ile bu yükseklik, daha da artmaktadır.
Tac-Mahal-Hindistan
Tac Mahal’in kubbesini bu iş için İstanbul’dan getirtilen Mimar İsmail Efendi yapmıştır. Türbenin, beyaz mermerden dört minaresi bulunmaktadır. Anıtın dört yanına çok güzel bir yazı ile Yâsîn Sûresi’nin tamamı, yine İstanbul’dan getirtilen Hattat Seddâr Efendi (kimi kaynaklarda Serdar olarak geçer.) tarafından yazılmıştır.

Eserin yapımına 1630’da başlanılmış ve 22 yıl sonra 1652 yılında bitirilmiştir. Efsaneye göre kubbeyi desteklemek için yapılan iskele, kubbeden daha fazla masraf ve iş gücü gerektirmişti. İnşaatın bitimine yakın Şah Cihan’a iskeleti sökmenin 5 yıl alacağı bilgisi verilmesi üzerine Şah Cihan, herkesin söktüğü tuğlanın kendisine kalacağı şeklinde bir emir yayınlamış ve iskele bir gecede sökülmüştü.Yine söylentilere göre, yapımı bittikten sonra, türbe işçilerinin kolları, aynı yapıttan bir tane daha yapılmaması için kesilmiştir.

Mümtâz Mahal’in ve 1666’da öldükten sonra onun yanına konulan Şâh Cihân’ın sandukaları, üst kattadır. Kubbenin altında bulunan bu sandukalarda mermer oymacılığının en güzel örnekleri görülür. Sandukaların olduğu yerde, insan ağzından çıkan her ses, muhteşem kubbede 7 defa yankılanır. Olağanüstü bir akustiği vardır.Aşık hükümdâr ve eşinin asıl lâhitleri, bütün Türk türbelerinde olduğu gibi en alt katta bulunmaktadır.

Sanat eseri olarak başlı başına bir hazine olan Tac Mahal’in duvarları, gerçek hazine taşlarıyla süslenmiştir. Yüz binlerce akik, sedef, firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yâkut, 625 pırlanta, 50 tane de çok büyük inci bulunmaktadır. Mimarlık eserlerinin en güzeli sayılan Tac Mahal’in yapımı için 47.000.000 altın lira harcanmıştır. İstanbul’daki muhteşem Süleymaniye Camii’nin yapımı için bile ancak 19.000.000 altın lira harcandığını söylersek, Tac Mahal için ne muazzam bir fedâkârlık yapıldığı daha kolay anlaşılır.

The Taj Mahal, Taç Mahal aslında bir Türk eseridir.Batılı kaynaklar, Tac Mahal’in mimarlarını bazen İranlı, bazen Hintli, hatta bazen İtalyan olarak gösterirler. Bu, eserin yapımında pek çok yabancı ustanın da çalışmış olmasından kaynaklanan yanlış bir hükümdür. Tarih belgeleri, artık herkese sunulmuştur. Bu anıt, Şâh Cihân’ın İstanbul’dan davet ettiği Türk mimarların eseridir. Planını ve baş mimarlığını, İstanbullu Mimar Mehmet İsa Efendi; kubbeyi, İstanbullu Mimar İsmail Efendi yapmış; duvarlardaki şâhâne yazıları yine İstanbullu Hattat Seddar Efendi yazmıştır. Birçok yabancı usta da bunların emirlerinde çalışmıştır.

1966 Hint-Pakistan savaşında, Pakistan savaş uçaklarına yol gösterici bir parıltı olmasın diye Hint hükümeti, Tac Mahal’in kubbesini siyah bir çadırla örtmek zorunda kalmıştı.Tac Mahal, Jumna nehrinin kıyısındadır. Şâh Cihân’ın sarayı da bu nehrin az ilerisinde bulunur. Aşık hükümdar, sevgilisi Mümtâz Mahal’in ölümünden sonra, sarayın Tac Mahal’e uzanan avlusunun bir köşesinde, Topkapı’daki Bağdat Köşkü’nü andıran bir köşk yaptırmıştır.

Bu köşkün duvarlarını yalnız çinilerle değil; prizmatik küçük aynalarla kaplatmıştır. Köşke giren bir insan, yüzü ne tarafa dönük olursa olsun, karşısındaki aynada Tac Mahal’i de görüyordu. Hiç şüphesiz Şâh Cihân, bu aynalarda Tac Mahal’in içinde yatan Mümtaz Mahal’i de görür gibi oluyordu. Ne yazık ki kötü kişiler, Batılı istilacılar ve bazı turistler, hatıra diye bu küçük aynaları birer birer çalmışlar. Yerleri boş kalmış. Bugün, köşkte pek az ayna var. Onlar da aksettirici karşıtları olmadığı için Tac Mahal’i yansıtmıyor. Fakat, ihtişam ve inceliği bağdaştıran Tac Mahal, seyreden herkesi hayran bırakmaya, ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Durumu: Yorum Yok
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>